Simple Future tense ''Will'' konusu konu anlatımı, örnek cümleler ABC
Simple Future tense ''Will'' konusu konu anlatımı, örnek cümleler ABC

10 Sınıf İngilizce Future Tense Örnekler

Future Simple Tense

Future Simple Tense (Gelecek Zaman Basit Çekimi), bir işin ya da eylemin gelecekte yapılacağını ifade etmek için kullanılır. Bu çekim, will yardımcı fiili ile yapılır ve fiilin düz hali (bare infinitive) kullanılır.

Örnekler:

– I will study English next year. (Gelecek yıl İngilizce çalışacağım.)

– They will go to the cinema tonight. (Onlar bu gece sinemaya gidecekler.)

Future Continuous Tense

Future Continuous Tense (Gelecek Zaman Sürekli Çekimi), belirli bir zamanda gelecekte devam eden bir işi ya da eylemi anlatmak için kullanılır. Bu çekim, will yardımcı fiili + be fiili + -ing ekli fiil şekli ile yapılır.

Örnekler:

– They will be playing tennis at 7 pm tomorrow. (Yarın saat 7’de tenis oynuyor olacaklar.)

– I will be studying for my exam all day tomorrow. (Yarın tüm gün sınavım için çalışıyor olacağım.)

Future Perfect Tense

Future Perfect Tense (Gelecek Zaman Tamamlanmış Çekimi), gelecekte bir zamanda tamamlanmış bir iş ya da eylemi anlatmak için kullanılır. Bu çekim, will yardımcı fiili + have fiili + fiilin üçüncü hali (past participle) şeklinde yapılır.

Örnekler:

– By 10 pm tonight, I will have finished my homework. (Bu gece saat 10’a kadar ödevimi bitirmiş olacağım.)

– They will have been married for 10 years next month. (Gelecek ay 10 yıllık evli olacaklar.)

Future Perfect Continuous Tense

Future Perfect Continuous Tense (Gelecek Zaman Tamamlanmış Sürekli Çekimi), gelecekte bir zamanda devam eden bir işin ya da eylemin tamamlanmış olduğunu anlatmak için kullanılır. Bu çekim, will yardımcı fiili + have fiili + been fiili + -ing ekli fiil şekli ile yapılır.

Örnekler:

– By the end of the month, we will have been working on this project for 6 months. (Bu ayın sonunda, bu proje üzerinde 6 aydır çalışmış olacağız.)

– They will have been living in London for 2 years next summer. (Gelecek yaz Londra’da 2 yıldır yaşıyor olacaklar.)

Sonuç

İngilizce Future Tense (Gelecek Zaman) çekimleri, İngilizce öğreniminde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu çekimler, gelecekte yapılacak işlerin ya da eylemlerin doğru bir şekilde ifade edilmesini sağlar. Future Simple, Future Continuous, Future Perfect ve Future Perfect Continuous çekimlerini öğrenerek, İngilizce konuşma ve yazma becerilerinizi geliştirebilirsiniz.