EN BAŞARILI EĞİTİM SİSTEMİ NEDEN FİNLANDİYA’DA — ALINTIDIR Abdullah
EN BAŞARILI EĞİTİM SİSTEMİ NEDEN FİNLANDİYA’DA — ALINTIDIR Abdullah

2 Dönem Karne Öğretmen Görüşü Örnekleri

Öğrenci Başarısı ve Karne Notları

Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde karne notları oldukça önemlidir. 2 dönem boyunca öğrencilerin aldığı notlar, öğretmenlerin ve velilerin öğrencinin gelişimini takip etmesine ve ona yönelik çalışmalar yapmasına yardımcı olur. Karne notları, öğrencinin sadece akademik başarısı ile ilgili değil, aynı zamanda kişisel gelişimi, disiplin ve davranışları gibi diğer konuları da kapsar.

2 Dönem Karne Öğretmen Görüşleri

Öğretmenler, öğrencilerin başarılarını takip etmek ve onları yönlendirmek için oldukça önemli bir role sahiptir. 2 dönem boyunca öğrencilerin gelişimini yakından takip eden öğretmenler, karne döneminde öğrencilerin başarıları hakkında görüşlerini açıklarlar. Bu görüşler, öğrencilerin velileri tarafından da dikkate alınır ve öğrencinin geleceği için önemlidir.

1. Öğrencinin Akademik Başarısı

Öğretmenler, öğrencilerin akademik başarılarını değerlendirirken ders notları, proje ve ödevler gibi faktörleri dikkate alır. Öğrencinin başarılı olduğu konular ve zayıf olduğu konular hakkında da görüşlerini açıklayarak, öğrencinin hangi konularda daha fazla çalışması gerektiğini belirlerler.

2. Kişisel Gelişim ve Davranışlar

Öğrencilerin kişisel gelişimi ve davranışları da karne notlarının bir parçasıdır. Öğrencilerin disiplinli olup olmadığı, ödevlerini zamanında teslim etme konusundaki başarıları, sınıf içindeki davranışları gibi konular öğretmenlerin görüşlerine yansır.

3. Öğrencinin Yetenekleri

Öğretmenler, öğrencilerin akademik başarısının yanı sıra, öğrencilerin yetenekleri hakkında da görüşlerini açıklarlar. Öğrencilerin sanatsal, spor, müzikal gibi alanlardaki yetenekleri de değerlendirmeye alınır ve bu konuda öğrencilere yönlendirme yapılır.

4. Öğrencinin Geleceği

Öğretmenler, öğrencilerin karne görüşlerinde öğrencilerin geleceği hakkında da fikirlerini belirtirler. Öğrencilerin hangi alanlarda daha başarılı olabilecekleri, hangi meslekleri tercih etmeleri gerektiği gibi konular hakkında öğrencilere yönlendirme yapılır.

Örnek Karne Öğretmen Görüşleri

Örnek Görüş 1

Öğrencimiz, 2 dönem boyunca derslerinde oldukça başarılı bir performans sergiledi. Özellikle matematik ve fen bilimleri derslerindeki başarısı takdire şayandı. Ödevlerini zamanında teslim etme konusunda disiplinli bir öğrenci olmakla birlikte, sınıf içindeki davranışları da oldukça olumluydu. Öğrencimiz, müzikal yeteneği ile de öne çıktı ve bu konuda kendisine yönlendirme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Gelecekte, matematik ve fen bilimleri alanlarında başarılı bir kariyer yapabileceğine inanıyorum.

Örnek Görüş 2

Öğrencimiz, 2 dönem boyunca akademik başarı açısından olumlu bir gelişim göstermiştir. Ancak, ödevlerini zamanında teslim etme konusunda zayıf bir performans sergiledi. Sınıf içindeki davranışları da disiplinli olmayan bir tutum sergilediği için geliştirilmesi gereken bir konudur. Öğrencimiz, spor alanında oldukça yetenekli bir öğrencidir ve bu konuda kendisine yönlendirme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Gelecekte, spor alanında başarılı bir kariyer yapabileceğine inanıyorum.