Birinci Haciz İhbarnamesi Nedir? Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz
Birinci Haciz İhbarnamesi Nedir? Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz

3 Şahıs Haciz Ihbarnamesine Itiraz Dilekçesi Örneği Word

1. Haciz İhbarnamesi Nedir?

Haciz ihbarnamesi, borcun ödenmemesi durumunda, alacaklı tarafından borçluya gönderilen bir belgedir. Bu belge ile borçlunun mal varlığına haciz konulması talep edilir. Haciz ihbarnamesinde, borç tutarı, ödeme tarihi ve borcun ödenmemesi durumunda yapılacak işlemler belirtilir.

2. 3 Şahıs Haciz Ihbarnamesi Nedir?

3 şahıs haciz ihbarnamesi, üçüncü bir kişinin borcun ödenmemesi durumunda borçlu adına haciz işlemi yapılması talebiyle alacaklı tarafından gönderilen bir belgedir. Bu belgede, borçlunun adı, borç tutarı ve üçüncü şahsın adı belirtilir. Üçüncü şahıs, borçlunun borcunu ödemekle yükümlüdür.

3. 3 Şahıs Haciz Ihbarnamesine İtiraz Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

3 şahıs haciz ihbarnamesine itiraz dilekçesi hazırlamak için öncelikle borçlu tarafından borcun ödenmediğine dair bir belge sunulması gerekmektedir. Daha sonra, itiraz dilekçesi hazırlanarak, mahkemeye sunulmalıdır. İtiraz dilekçesinde, borcun ödenmediği iddiasının doğru olmadığı, üçüncü şahsın borcu ödeme yükümlülüğü olmadığı ve haciz işleminin iptal edilmesi talep edilir.

4. 3 Şahıs Haciz Ihbarnamesine İtiraz Dilekçesi Örneği Word

Aşağıda, 3 şahıs haciz ihbarnamesine itiraz dilekçesi örneği word formatında sunulmuştur:

3 Şahıs Haciz Ihbarnamesine İtiraz Dilekçesi

Sayın Mahkeme Başkanlığına,

Borçlu olarak ben, [BORÇLU ADI SOYADI], üçüncü şahıs olarak da [ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ADI SOYADI] tarafından gönderilen haciz ihbarnamesine itiraz etmek istiyorum. Aşağıda gerekçelerimi belirtiyorum:

Borcumun ödenmediği iddiası doğru değildir. Borcumu zamanında ödemiş olduğumu belgelemek için [ÖDEME BELGESİ, MAKBUZ GİBİ BELGELER EKLENEBİLİR] belgelerini sunuyorum.

Üçüncü şahıs olan [ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ADI SOYADI] borcumu ödemekle yükümlü değildir. Bu nedenle, haciz işlemi iptal edilmelidir.

Saygılarımla,

[BORÇLU ADI SOYADI]

3 Şahıs Haciz Ihbarnamesine İtiraz Dilekçesi Örneği Word Dosyası

Aşağıdaki linkten 3 şahıs haciz ihbarnamesine itiraz dilekçesi örneği word dosyasını indirebilirsiniz:

[WORD DOSYASI İÇİN LİNK EKLENEBİLİR]