Blog Navlun Ücreti Yansıtma Faturasında Kdv Navlun
Blog Navlun Ücreti Yansıtma Faturasında Kdv Navlun

3065 Sayılı KDV Kanunu Fatura Örneği

Giriş

KDV Kanunu, Türkiye’de faaliyet gösteren birçok işletmeyi ilgilendiren önemli bir yasal düzenlemedir. Bu kanun, ticari işlemlerle ilgili birçok konuda detaylı açıklamalar yapar. Bu makalede, 3065 sayılı KDV Kanunu kapsamında fatura örneği üzerinde durulacaktır.

KDV Kanunu Nedir?

KDV, Katma Değer Vergisi’nin kısaltmasıdır. Türkiye’de faaliyet gösteren birçok işletme, satışlarından KDV vergisi ödemekle yükümlüdür. KDV Kanunu, bu vergi ile ilgili detaylı açıklamalar yapar ve işletmelerin KDV yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olur.

Fatura Örneği

3065 sayılı KDV Kanunu’na göre, fatura, satışın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içinde düzenlenmelidir. Fatura, satışın yapıldığı tarihte müşteriye verilir. Fatura, işlem tarihini, fatura numarasını, satışın yapıldığı tarihi, müşterinin adını, adresini, vergi numarasını, satışın tutarını ve KDV tutarını içermelidir.

Fatura Örneği İçin Gerekli Bilgiler

Fatura örneği için aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekmektedir:

  • Satıcı firmanın adı ve vergi numarası
  • Müşteri firmanın adı ve vergi numarası
  • Fatura numarası ve tarihi
  • Satışın yapıldığı tarih ve yer
  • Ürün veya hizmetin adı ve miktarı
  • Ürün veya hizmetin birim fiyatı
  • Toplam tutar
  • KDV tutarı

Fatura Örneği İle İlgili Örnekler

Örnek 1: Bir ayakkabı mağazası, müşterilerine ayakkabı satışı yapmaktadır. Fatura örneği aşağıdaki gibidir:

Fatura No: 1001

Fatura Tarihi: 01.01.2022

Satıcı Firma: Ayakkabı Dünyası

Satıcı Firma Vergi No: 1234567890

Müşteri Firma: Ayşe Ayakkabı

Müşteri Firma Vergi No: 0987654321

Ürün Adı: Spor Ayakkabı

Miktarı: 2 adet

Birim Fiyatı: 250 TL

Toplam Tutar: 500 TL

KDV Tutarı: 90 TL

Örnek 2: Bir web tasarım şirketi, müşterilerine web tasarım hizmeti vermektedir. Fatura örneği aşağıdaki gibidir:

Fatura No: 2001

Fatura Tarihi: 01.01.2022

Satıcı Firma: Web Tasarım Dünyası

Satıcı Firma Vergi No: 1234567890

Müşteri Firma: Mehmet’in E-ticaret Sitesi

Müşteri Firma Vergi No: 0987654321

Hizmet Adı: Web Tasarım

Hizmet Süresi: 1 ay

Birim Fiyatı: 5000 TL

Toplam Tutar: 5000 TL

KDV Tutarı: 900 TL

Sonuç

3065 sayılı KDV Kanunu, Türkiye’de faaliyet gösteren birçok işletmenin KDV yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olur. Fatura örneği, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için önemli bir belgedir. Yukarıda verilen örnekler, fatura örneği oluştururken nelere dikkat edilmesi gerektiğini gösterir.