Birleşik Kamuİş'e bağlı sendikalardan basın açıklaması Bursa
Birleşik Kamuİş'e bağlı sendikalardan basın açıklaması Bursa

Giriş

Basın iş kanunu, basın çalışanlarının haklarını düzenleyen kanundur. Bu kanun kapsamında birçok hak ve yükümlülükler bulunmaktadır. Bu yazımızda, basın iş kanunu kapsamında sözleşme örneği hakkında bilgi verilecektir.

5953 Sayılı Basın İş Kanunu Sözleşme Örneği

Basın iş kanunu kapsamında, işverenler ve çalışanlar arasında bir sözleşme yapılması zorunludur. Sözleşme örneğinde, çalışanların hak ve yükümlülükleri belirtilmelidir. İşverenler, sözleşme örneğinde yer alan hak ve yükümlülüklere uygun davranmak zorundadır.

Sözleşme Örneği İçeriği

5953 sayılı basın iş kanunu kapsamında hazırlanan sözleşme örneği, aşağıdaki maddeleri içermelidir:

  • İşverenin adı ve adresi
  • Çalışanın adı, soyadı ve adresi
  • Çalışma süresi
  • Çalışma koşulları
  • Ücret, prim ve diğer ödemeler
  • İzinler ve tatiller
  • Çalışanın hak ve yükümlülükleri
  • İşverenin hak ve yükümlülükleri
  • İş sözleşmesinin sona ermesi
  • İş sözleşmesinin feshi durumunda tarafların hakları ve yükümlülükleri

Örnek Sözleşme

Aşağıda, 5953 sayılı basın iş kanunu kapsamında hazırlanan örnek bir sözleşme yer almaktadır:

İş Sözleşmesi

İşveren: ………………..

Çalışan: ………………..

Çalışma Süresi: ………………..

Çalışma Koşulları: ………………..

Ücret, Prim ve Diğer Ödemeler: ………………..

İzinler ve Tatiller: ………………..

Çalışanın Hak ve Yükümlülükleri: ………………..

İşverenin Hak ve Yükümlülükleri: ………………..

İş Sözleşmesinin Sona Ermesi: ………………..

İş Sözleşmesinin Feshi Durumunda Tarafların Hakları ve Yükümlülükleri: ………………..

Yukarıda belirtilen maddeler doğrultusunda, işveren ve çalışan bir sözleşme imzaladıklarında her iki taraf da hak ve yükümlülüklerini bilmektedir. Bu sayede, iş ilişkisi daha sağlam bir temel üzerine oturmaktadır.

Örnek Sözleşme Uyarlaması

Aşağıda, 5953 sayılı basın iş kanunu kapsamında hazırlanan örnek sözleşme uyarlanmış bir şekilde yer almaktadır:

İş Sözleşmesi

İşveren: İstanbul Gazetesi A.Ş.

Çalışan: Ali Demir

Çalışma Süresi: 2 yıl

Çalışma Koşulları: Haftada 45 saat çalışma

Ücret, Prim ve Diğer Ödemeler: Brüt 3.000 TL

İzinler ve Tatiller: Yılda 14 gün ücretli izin

Çalışanın Hak ve Yükümlülükleri: İşverenin talimatlarına uygun şekilde çalışmak

İşverenin Hak ve Yükümlülükleri: Çalışanın haklarına saygı göstermek

İş Sözleşmesinin Sona Ermesi: 2 yılın sonunda

İş Sözleşmesinin Feshi Durumunda Tarafların Hakları ve Yükümlülükleri: İşçi kıdem tazminatı alacaktır

Yukarıdaki örnek, işveren ve çalışan arasında yapılan bir sözleşmenin nasıl olabileceğini göstermektedir. İşveren ve çalışan, sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklere uygun davranarak, iş ilişkisini sağlam bir temel üzerine oturtabilirler.