6284 Sayılı Ailenin Korunması Kanununda Düzenlenen Tedbirler
6284 Sayılı Ailenin Korunması Kanununda Düzenlenen Tedbirler

6284 Sayılı Kanuna Göre Koruma Kararı Dilekçe Örneği

1. Giriş

6284 sayılı kanun, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla çıkarılmış bir kanundur. Bu kanun, kadınların şiddet gördükleri durumlarda korunmalarını ve şiddet uygulayanların cezalandırılmasını sağlamaktadır. Kanuna göre, kadınlar koruma kararı alabilirler ve bu karar uygulanarak şiddetten korunabilirler. Bu yazıda, 6284 sayılı kanuna göre koruma kararı dilekçe örneği hakkında bilgi verilecektir.

2. Koruma Kararı Nedir?

Koruma kararı, şiddet gören bir kadının kendisini ve çocuklarını şiddetten korumak için mahkemeden aldığı bir karardır. Bu karar, şiddet uygulayan kişiye yaklaşma yasağı, iletişim yasağı gibi tedbirler içerebilir. Koruma kararı almak için şiddet gören kadın, mahkemeye başvurarak dilekçe vermelidir. Bu dilekçede, şiddet gören kişinin kim olduğu, şiddetin ne zaman ve nerede gerçekleştiği gibi bilgiler yer almalıdır.

3. Koruma Kararı Dilekçe Örneği

6284 sayılı kanuna göre koruma kararı dilekçesi, aşağıdaki gibi hazırlanabilir:

Örnek Dilekçe:

Sayın Yetkili,

Ben, [İsim Soyisim], [Yaş], [Meslek], [Adres] adresinde ikamet ediyorum. [Şiddet gören kişinin ismi], [Şiddet gören kişinin yaşadığı ilişki], [Şiddet gören kişinin adresi] adresinde ikamet etmektedir.

[Şiddet gören kişi], [şiddet tarihi] tarihinde [şiddetin gerçekleştiği yer ve zaman] yerinde bana şiddet uygulamıştır. Bu şiddet nedeniyle [şiddetin etkileri] gibi sağlık sorunları yaşamaktayım.

6284 sayılı kanuna göre koruma kararı almak istiyorum ve şiddet gören kişinin bana yaklaşmaması, iletişim kurmaması gibi tedbirler alınmasını talep ediyorum.

Saygılarımla,

[İmza]

4. Koruma Kararı Dilekçesi Nasıl Verilir?

Koruma kararı dilekçesi, herhangi bir adliyeye ya da savcılığa verilebilir. Bu dilekçe, şiddet gören kişi tarafından ya da şiddet gören kişinin avukatı tarafından hazırlanabilir. Dilekçenin verilmesi sonrasında, mahkeme tarafından şiddet gören kişi dinlenir ve şiddet uygulayan kişi ile ilgili araştırma yapılır. Bu araştırma sonrasında, mahkeme koruma kararı verip vermemeye karar verir.

5. Koruma Kararı Kimlere Verilir?

Koruma kararı, yalnızca kadınlara değil, erkeklere de verilebilir. Koruma kararı, şiddet gören kişinin ya da şiddet gören kişinin çocuklarının korunması amacıyla verilir. Koruma kararı, şiddet gören kişinin eşi, eski eşi, nişanlısı, sevgilisi, akrabası veya herhangi bir kişi tarafından uygulanmış olabilir.

6. Koruma Kararı Nasıl Uygulanır?

Koruma kararı, mahkeme tarafından verildikten sonra, polis tarafından uygulanır. Şiddet gören kişi, polise koruma kararı aldığını gösteren belgeleri göstererek, şiddet gören kişiden uzak durulmasını talep edebilir. Koruma kararı uygulamayan kişi, hapis cezası ile cezalandırılabilir.

7. Koruma Kararı Ne Kadar Süre İle Geçerlidir?

Koruma kararı, mahkeme tarafından belirlenen süre boyunca geçerlidir. Bu süre, genellikle 3 ay ile 6 ay arasında değişmektedir. Koruma kararı süresi, mahkeme tarafından yenilenebilir.

8. Koruma Kararının İhlali Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Koruma kararının ihlali durumunda, şiddet gören kişi hemen polise başvurmalıdır. Polis, ihlal durumunu değerlendirecek ve gerekli tedbirleri alacaktır. Koruma kararının ihlali durumunda, şiddet gören kişi avukatı ile birlikte mahkemeye başvurarak şiddet gören kişinin cezalandırılmasını talep edebilir.

9. Sonuç

6284 sayılı kanuna göre koruma kararı, kadınların şiddetten korunmalarını sağlamak amacıyla çıkarılmış bir kanundur. Şiddet gören kişiler, mahkemeye başvurarak koruma kararı alabilirler ve bu karar uygulanarak şiddetten korunabilirler. Bu yazıda, koruma kararı dilekçe örneği hakkında bilgi verilmiş ve koruma kararı ile ilgili önemli bilgiler paylaşılmıştır.

10. Kaynakça

1. “6284 Sayılı Kanun”, T.C. Resmi Gazete, 8 Mart 2012.

2. “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kanunu”, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, http://ailevecalisma.gov.tr/kadina-yonelik-siddetle-mucadele-kanunu