7.SINIF RASYONEL SAYILARLA TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMİ TEST Test Matematik
7.SINIF RASYONEL SAYILARLA TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMİ TEST Test Matematik

Giriş

Matematik, hayatımızın birçok alanında kullanılan önemli bir bilim dalıdır. Özellikle temel matematik işlemleri, günlük hayatta sık sık karşılaştığımız problemleri çözmek için oldukça önemlidir. Bu makalede, 7. sınıf matematik dersinde öğrenilen tam sayılarda toplama ve çıkarma işlemi üzerine örnekler vereceğiz.

Tam Sayı Nedir?

Tam sayılar, pozitif ve negatif doğal sayıları ile 0 sayısını içeren bir sayı kümesidir. Örneğin, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 gibi sayılar tam sayılardır.

Toplama İşlemi Örnekleri

Örnek 1:

Ali, 7 adet elma almıştır. Sonra Fatma, Ali’ye 4 elma daha hediye etmiştir. Ali’nin kaç elması vardır? Çözüm: Ali’nin elma sayısı 7’dir, Fatma tarafından hediye edilen elma sayısı ise 4’tür. Toplama işlemi yaparak Ali’nin toplam elma sayısını bulabiliriz: 7 + 4 = 11 Ali’nin toplam elma sayısı 11’dir.

Örnek 2:

Bir mağazada 15 adet çanta bulunmaktadır. Daha sonra mağaza, 8 adet çanta daha almıştır. Mağazadaki toplam çanta sayısı kaçtır? Çözüm: Mağazada bulunan çanta sayısı 15’tir, mağaza tarafından alınan çanta sayısı ise 8’dir. Toplama işlemi yaparak mağazadaki toplam çanta sayısını bulabiliriz: 15 + 8 = 23 Mağazadaki toplam çanta sayısı 23’tür.

Çıkarma İşlemi Örnekleri

Örnek 1:

Bir öğrenci, matematik sınavından 85 puan almıştır. Daha sonra öğrenci, yanlış cevapları için 3 puan düşülmüştür. Öğrencinin kaç puanı kalmıştır? Çözüm: Öğrencinin aldığı puan 85’tir, yanlış cevapları için düşülen puan ise 3’tür. Çıkarma işlemi yaparak öğrencinin kalan puanını bulabiliriz: 85 – 3 = 82 Öğrencinin kalan puanı 82’dir.

Örnek 2:

Bir mağazada 42 adet kalem bulunmaktadır. Daha sonra mağaza, 17 adet kalem satmıştır. Mağazada kaç adet kalem kalmıştır? Çözüm: Mağazada bulunan kalem sayısı 42’dir, satılan kalem sayısı ise 17’dir. Çıkarma işlemi yaparak mağazada kalan kalem sayısını bulabiliriz: 42 – 17 = 25 Mağazada kalan kalem sayısı 25’tir.

Sonuç

Bu makalede, 7. sınıf matematik dersinde öğrenilen tam sayılarda toplama ve çıkarma işlemi üzerine örnekler verdik. Matematik dersinde yapılan bu işlemler, günlük hayatta sıkça karşılaşılan problemleri çözmek için oldukça faydalıdır. Bu örneklerin de yardımı ile, bu işlemleri daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz.