Ticari fatura nedir?
Ticari fatura nedir?

7B Seçeneğine Göre Maliyet Hesapları Örnekleri – News, Tips, Review, Tutorial

7B seçeneği, maliyet hesaplamalarında oldukça önemli bir rol oynar. Bu seçenek, maliyetlerin nasıl hesaplanacağına karar verir ve işletmelerin karar alma sürecini etkiler. Bu yazıda, 7B seçeneğine göre maliyet hesapları örnekleri hakkında bilgi vereceğiz.

7B Seçeneği Nedir?

7B seçeneği, maliyet hesaplamalarında kullanılan bir yöntemdir. Bu seçenek, işletmelerin maliyetlerini hesaplarken hangi maliyetleri dahil edeceğine karar verir. 7B seçeneğinde, maliyetler üç kategoride incelenir: değişken maliyetler, sabit maliyetler ve yarı sabit maliyetler.

Değişken Maliyetler

Değişken maliyetler, üretim miktarına bağlı olarak değişen maliyetlerdir. Örneğin, bir ürünün malzeme maliyeti üretim miktarına göre değişebilir. Değişken maliyetler, işletmelerin üretim miktarını arttırdıkça maliyetlerini arttırır.

Sabit Maliyetler

Sabit maliyetler, üretim miktarına bağlı olarak değişmeyen maliyetlerdir. Örneğin, bir işletmenin kira gideri sabit bir maliyettir ve üretim miktarına bağlı olarak değişmez. Sabit maliyetler, işletmelerin üretim miktarını arttırsa bile maliyetlerini değiştirmez.

Yarı Sabit Maliyetler

Yarı sabit maliyetler, hem değişken hem de sabit maliyet özellikleri gösteren maliyetlerdir. Örneğin, bir işletmenin işçi maaşları yarı sabit bir maliyettir. İşletme üretim miktarını arttırdıkça, işçi sayısını arttırması gerekebilir ve bu da maliyetleri arttırır.

7B Seçeneği Örnekleri

Bir işletmenin 7B seçeneği ile maliyetleri hesaplaması için birkaç örnek verelim:

Örnek 1: Üretim Maliyeti

Bir mobilya üretim işletmesi, ürettiği her ürün için 50 TL malzeme maliyeti, 20 TL işçilik maliyeti ve 10 TL enerji maliyeti harcıyor. İşletme, aylık 1000 adet mobilya üretiyor. Bu durumda, işletmenin üretim maliyeti:

(50 TL + 20 TL + 10 TL) x 1000 = 80.000 TL

Bu hesaplamada, malzeme maliyeti değişken maliyet, işçilik maliyeti yarı sabit maliyet ve enerji maliyeti sabit maliyet olarak hesaplanmıştır.

Örnek 2: Satış Maliyeti

Bir mağaza, bir ayda 100 adet ürün satıyor. Mağazanın kira gideri 5000 TL, personel maaşları 3000 TL ve reklam giderleri 2000 TL. Bu durumda, mağazanın satış maliyeti:

(5000 TL + 3000 TL + 2000 TL) / 100 = 100 TL

Bu hesaplamada, kira gideri sabit maliyet, personel maaşları yarı sabit maliyet ve reklam giderleri değişken maliyet olarak hesaplanmıştır.

7B seçeneği, işletmelerin maliyetlerini doğru bir şekilde hesaplamasını ve karar alma sürecinde doğru kararlar vermesini sağlar. İşletmelerin maliyetleri doğru bir şekilde hesaplaması, karlılıklarını arttırır ve rekabet avantajı sağlar.