8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük meb sözel ekim ayı örnek
8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük meb sözel ekim ayı örnek

1. Giriş

Kasım ayı örnek soruları, 8. sınıf matematik öğrencilerinin derslerindeki başarılarını artırmak için hazırlanmıştır. Bu örnek sorular, öğrencilerin matematik konularını daha iyi anlamalarına ve test sınavlarına daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olacaktır. Bu makalede, Kasım ayı örnek soruları hakkında bilgi edineceksiniz ve örnek soruları çözerek matematik becerilerinizi geliştireceksiniz.

2. Örnek Soru 1:

Bir dikdörtgenin uzun kenarı 12 cm, kısa kenarı ise 6 cm’dir. Dikdörtgenin çevresi kaç cm’dir?

Çözüm:

Dikdörtgenin çevresi, uzun kenarının iki katı ve kısa kenarının iki katının toplamına eşittir. Bu nedenle, dikdörtgenin çevresi şu şekilde hesaplanır: Çevre = 2 x (uzun kenar + kısa kenar) Çevre = 2 x (12 cm + 6 cm) Çevre = 2 x 18 cm Çevre = 36 cm Cevap: Dikdörtgenin çevresi 36 cm’dir.

3. Örnek Soru 2:

Bir araba, 120 km’lik bir mesafeyi 2 saatte tamamlamıştır. Arabanın ortalama hızı nedir?

Çözüm:

Arabanın ortalama hızı, toplam mesafenin toplam zamana bölünmesiyle hesaplanır. Bu nedenle, arabanın ortalama hızı şu şekilde hesaplanır: Ortalama hız = Toplam mesafe / Toplam zaman Ortalama hız = 120 km / 2 saat Ortalama hız = 60 km/saat Cevap: Arabanın ortalama hızı 60 km/saattir.

4. Örnek Soru 3:

Bir üçgenin bir açısı 50 derece, diğer açısı 60 derece’dir. Üçgenin diğer açısı kaç derece’dir?

Çözüm:

Bir üçgenin toplam açıları 180 derecedir. Bu nedenle, üçgenin diğer açısını hesaplamak için, birinci ve ikinci açıların toplamını 180 derece’den çıkarmalıyız. Bu nedenle, üçgenin diğer açısı şu şekilde hesaplanır: Üçgenin diğer açısı = 180 derece – (50 derece + 60 derece) Üçgenin diğer açısı = 70 derece Cevap: Üçgenin diğer açısı 70 derece’dir.

5. Örnek Soru 4:

Bir küpün yüzey alanı 54 cm²’dir. Küpün bir kenarının uzunluğu kaç cm’dir?

Çözüm:

Bir küpün yüzey alanı, küpün altı yüzeyinin toplamıdır. Bu nedenle, küpün bir yüzeyinin alanı şu şekilde hesaplanır: Bir yüzeyin alanı = (kenar uzunluğu)² Küpün yüzey alanı, altı yüzeyin alanlarının toplamına eşittir. Bu nedenle, küpün bir yüzeyinin alanı şu şekilde hesaplanır: 54 cm² = 6 x (kenar uzunluğu)² (kenar uzunluğu)² = 9 cm² kenar uzunluğu = √9 cm kenar uzunluğu = 3 cm Cevap: Küpün bir kenarının uzunluğu 3 cm’dir.

6. Örnek Soru 5:

Bir dairenin yarıçapı 6 cm’dir. Dairenin çevresi kaç cm’dir?

Çözüm:

Bir dairenin çevresi, 2πr formülü ile hesaplanır. Burada r, dairenin yarıçapıdır ve π (pi sayısı), yaklaşık olarak 3.14’tür. Bu nedenle, dairenin çevresi şu şekilde hesaplanır: Çevre = 2πr Çevre = 2 x 3.14 x 6 cm Çevre = 37.68 cm Cevap: Dairenin çevresi 37.68 cm’dir.

7. Örnek Soru 6:

Bir dik üçgenin iki kısa kenarı sırasıyla 3 cm ve 4 cm’dir. Hipotenüsü kaç cm’dir?

Çözüm:

Bir dik üçgende, hipotenüs, diğer iki kenarın karelerinin toplamının kareköküdür. Bu nedenle, dik üçgenin hipotenüsü şu şekilde hesaplanır: Hipotenüs = √(3² + 4²) Hipotenüs = √(9 + 16) Hipotenüs = √25 Hipotenüs = 5 cm Cevap: Dik üçgenin hipotenüsü 5 cm’dir.

8. Örnek Soru 7:

Bir öğrencinin matematik notları şu şekildedir: 60, 70, 80, 90, 100. Bu öğrencinin not ortalaması kaçtır?

Çözüm:

Bir öğrencinin not ortalaması, notların toplamının not sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Bu nedenle, öğrencinin not ortalaması şu şekilde hesaplanır: Not ortalaması = (60 + 70 + 80 + 90 + 100) / 5 Not ortalaması = 400 / 5 Not ortalaması = 80 Cevap: Öğrencinin not ortalaması 80’dir.

9. Örnek Soru 8:

Bir dairenin alanı 36π cm²’dir. Dairenin yarıçapı kaç cm’dir?

Çözüm:

Bir dairenin alanı, πr² formülü ile hesaplanır. Burada r, dairenin yarıçapıdır ve π (pi sayısı), yaklaşık olarak 3.14’tür. Bu nedenle, dairenin yarıçapı şu şekilde hesaplanır: Alan = πr² 36π cm² = πr² r² = 36 r = √36 r = 6 cm Cevap: Dairenin yarıçapı 6 cm’dir.

10. Sonuç

Bu makalede, 8. sınıf matematik Kasım ayı örnek soruları hakkında bilgi edindiniz ve örnek soruları çözerek matematik becerilerinizi geliştirdiniz. Örnek soruları çözmeye devam ederek, matematik konularını daha iyi anlayabilir ve test sınavlarına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar dileriz!