Matematik Buga Yayınları
Matematik Buga Yayınları

8 Sınıf Matematik Örnek Çözümlü Sorular

Matematik dersi, öğrencilerin en çok zorlandığı derslerden biridir. Özellikle de 8. sınıf öğrencileri, matematik dersinde çözmekte zorlandıkları sorularla karşılaşabilirler. Bu nedenle, 8. sınıf matematik örnek çözümlü sorular, öğrencilerin dersi daha iyi anlamalarına ve başarılı olmalarına yardımcı olabilir.

Neden Matematik Örnek Çözümlü Sorulara İhtiyaç Duyulur?

Matematik örnek çözümlü sorular, öğrencilerin dersi daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Öğrenciler, bu sorular sayesinde konuları daha iyi öğrenirler ve öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı bulurlar. Ayrıca, matematik örnek çözümlü sorular, öğrencilerin sınavlara daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olur. Soruları çözmek, öğrencilerin matematikteki zayıf noktalarını belirlemelerine ve bu noktalarda kendilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

8. Sınıf Matematik Örnek Çözümlü Sorular

8. sınıf matematik örnek çözümlü sorular, öğrencilerin 8. sınıf matematik dersinde karşılaşacakları sorulara benzer sorular içerir. Bu sorular, öğrencilerin matematik dersindeki konuları daha iyi anlamalarına ve öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı bulmalarına yardımcı olur. Ayrıca, 8. sınıf matematik örnek çözümlü sorular, öğrencilerin sınavlara daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olur.

Örnek Soru 1

Bir okulda 340 öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerin 5/8’i kız öğrencidir. Erkek öğrenci sayısı kaçtır?

Çözüm: Öğrencilerin 5/8’i kız olduğuna göre, erkek öğrencilerin oranı 3/8’dir. Bu durumda, erkek öğrenci sayısı şu şekilde bulunabilir:

340 x 3/8 = 127,5

Yani, okuldaki erkek öğrenci sayısı 127’dir.

Örnek Soru 2

Bir dikdörtgenin uzun kenarı, kısa kenarının 3 katıdır. Kısa kenarı 6 cm olan bu dikdörtgenin çevresi kaç cm’dir?

Çözüm: Kısa kenarın uzunluğu 6 cm olduğuna göre, uzun kenarın uzunluğu 3 x 6 = 18 cm’dir. Dikdörtgenin çevresi, uzun kenarın uzunluğu ile kısa kenarın uzunluğunun toplamının iki katına eşittir. Bu durumda, dikdörtgenin çevresi şu şekilde bulunabilir:

Çevre = 2 x (18 + 6) = 48 cm

Yani, dikdörtgenin çevresi 48 cm’dir.