Lgs Mayıs Ayı Çalışma Soruları 2Lgs Diyarbakır İngilizce Çalışma
Lgs Mayıs Ayı Çalışma Soruları 2Lgs Diyarbakır İngilizce Çalışma

8. Sınıf Mayıs Ayı LGS Örnek Soruları

1. Bölüm: Türkçe

Türkçe testinde, öğrencilerin dil bilgisi kurallarına hakim olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, fiil çekimleri, isim tamlamaları ve anlam bilgisi soruları sık sık karşılaşılan sorular arasındadır. Örnek bir soru şu şekildedir:

Soru:

“Ali, evde yalnız olduğunu fark ettiği anda, kapı zili çalmıştı.” cümlesinde altı çizili kelimenin cümledeki görevi nedir?

A) Nesne B) Özne C) Yüklem D) Zarf

Doğru cevap: C

2. Bölüm: Matematik

Matematik testinde, öğrencilerin temel matematik becerilerine hakim olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, dört işlem, kesirler, oranlar ve problemler sık sık karşılaşılan konulardır. Örnek bir soru şu şekildedir:

Soru:

2/5, 4/10 ve 6/15 kesirleri, hangi kesir ile en büyük olur?

A) 3/8 B) 5/12 C) 7/20 D) 9/25

Doğru cevap: A

3. Bölüm: Fen Bilimleri

Fen Bilimleri testinde, öğrencilerin temel bilim becerilerine hakim olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, fizik, kimya ve biyoloji konuları sık sık karşılaşılan konulardır. Örnek bir soru şu şekildedir:

Soru:

Aşağıdaki maddelerden hangisi iletken değildir?

A) Bakır B) Demir C) Cam D) Alüminyum

Doğru cevap: C

4. Bölüm: İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testinde, öğrencilerin Türk tarihine ve Atatürk ilkelerine hakim olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, Kurtuluş Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve Atatürk’ün hayatı sık sık karşılaşılan konulardır. Örnek bir soru şu şekildedir:

Soru:

Kurtuluş Savaşı hangi tarihte başlamıştır?

A) 1915 B) 1917 C) 1919 D) 1921

Doğru cevap: C

5. Bölüm: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde, öğrencilerin İslamiyet ve diğer dinler hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, İslam’ın temel ilkeleri, ibadetler ve ahlaki değerler sık sık karşılaşılan konulardır. Örnek bir soru şu şekildedir:

Soru:

Kaç rekatlık namazlar farz olarak kılınır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Doğru cevap: B

6. Bölüm: İngilizce

İngilizce testinde, öğrencilerin temel dil bilgisi kurallarına hakim olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, fiil çekimleri, zamanlar ve kelime dağarcığı sık sık karşılaşılan konulardır. Örnek bir soru şu şekildedir:

Soru:

A) He B) She C) It D) They

Doğru cevap: A

7. Bölüm: Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar testinde, öğrencilerin sanatsal anlayışa sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, resim, heykel ve mimari gibi konular sık sık karşılaşılan konulardır. Örnek bir soru şu şekildedir:

Soru:

Hangi sanatçı, “Mona Lisa” adlı eseriyle tanınmaktadır?

A) Leonardo da Vinci B) Michelangelo C) Vincent van Gogh D) Pablo Picasso

Doğru cevap: A

8. Bölüm: Müzik

Müzik testinde, öğrencilerin müzikal anlayışa sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, nota okuma, müzik tarihi ve müzik aletleri gibi konular sık sık karşılaşılan konulardır. Örnek bir soru şu şekildedir:

Soru:

Hangi müzik aleti, üflemeli çalgılar arasında yer almaz?

A) Keman B) Flüt C) Klarnet D) Trompet

Doğru cevap: A