8.Sınıf Üslü İfadeler Kazanım Testi 13 1. Soru YouTube
8.Sınıf Üslü İfadeler Kazanım Testi 13 1. Soru YouTube

Giriş

Üslü sayılar matematikte oldukça önemli bir konudur. Özellikle matematik problemlerinin çözümünde sıkça kullanılır. Bu nedenle öğrencilerin üslü sayılar konusunu iyi öğrenmeleri ve soruları çözebilmeleri oldukça önemlidir. Bu yazıda 8. sınıf üslü sayılar konusunda örnek çözümlü soruları inceleyeceğiz.

Üslü Sayılar Nedir?

Üslü sayılar, bir sayının kendisi ile kendisi üzerinde bir kuvvet işlemi yapılması sonucunda elde edilen sayılardır. Örneğin, 2 üzeri 3 işlemi, 2 sayısının 3 defa kendisi ile çarpılması sonucunda elde edilen 8 sayısıdır. Üslü sayılar genellikle xⁿ şeklinde gösterilir. Burada x taban, n üs ise üs sayısıdır.

Örnek Sorular ve Çözümleri

Soru 1: 3 üzeri 4 işlemi sonucu kaçtır? Çözüm: 3 üzeri 4 işlemi, 3 sayısının 4 defa kendisi ile çarpılması sonucunda elde edilir. Yani, 3 üzeri 4 = 3 x 3 x 3 x 3 = 81. Cevap 81’dir. Soru 2: (-2) üzeri 3 işlemi sonucu kaçtır? Çözüm: (-2) üzeri 3 işlemi, (-2) sayısının 3 defa kendisi ile çarpılması sonucunda elde edilir. Yani, (-2) üzeri 3 = (-2) x (-2) x (-2) = -8. Cevap -8’dir. Soru 3: 4 üzeri 0 işlemi sonucu kaçtır? Çözüm: Herhangi bir sayının 0. kuvveti her zaman 1’e eşittir. Bu nedenle, 4 üzeri 0 = 1. Cevap 1’dir. Soru 4: 2 üzeri (-3) işlemi sonucu kaçtır? Çözüm: 2 üzeri (-3) işlemi, 2 sayısının -3 defa kendisi ile çarpılması sonucunda elde edilir. Ancak burada bir problem var. Çünkü bir sayının negatif kuvveti tanımsızdır. Bu nedenle, 2 üzeri (-3) işlemi yapılamaz.

Sonuç

Üslü sayılar matematikte oldukça önemli bir konudur. Bu yazıda 8. sınıf üslü sayılar konusunda örnek çözümlü soruları inceledik. Öğrencilerin üslü sayılar konusunu iyi öğrenmeleri ve soruları çözebilmeleri için bu tarz örneklerin çözümlerini incelemeleri oldukça faydalı olacaktır.