9. Sınıf Matematik Ödev Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 206
9. Sınıf Matematik Ödev Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 206

9. Sınıf Matematik Doğru Önerme Örnekleri

Doğru Önerme Nedir?

Doğru önerme, bir matematiksel ifade ya da cümledir ve doğru ya da yanlış olarak nitelendirilebilir. Örneğin, “2+2=4” doğru bir önermedir, “2+2=5” ise yanlıştır.

Doğru önermeler, matematikte çok önemli bir yere sahiptir. Matematiksel teoremler ve kanıtlar, doğru önermelerin bir araya gelmesiyle oluşur.

Doğru Önerme Örnekleri

Örnek 1: “Bir sayının karesi her zaman pozitiftir.”

Bu önerme doğru bir önermedir. Çünkü bir sayının karesi, her zaman pozitif bir sayıdır. Örneğin, (-2)²=4 ve (3)²=9 pozitif sayılardır.

Örnek 2: “Tüm kareler çift sayıdır.”

Bu önerme yanlış bir önermedir. Çünkü örneğin, 3²=9 tek bir sayıdır ve kareleri çift olmayan bir sayıdır.

Sonuç

Doğru önermeler, matematikte çok önemli bir yere sahiptir ve matematiksel teoremlerin temelini oluştururlar. Bu nedenle, matematik derslerinde doğru önerme konusu üzerine çalışmak, öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır.