Tayin Dilekçe Örneği 2022 Eş Durumu Tayin Dilekçesi Örneği
Tayin Dilekçe Örneği 2022 Eş Durumu Tayin Dilekçesi Örneği

Giriş

Adalet Bakanlığı çalışanları, eş durumu tayin talebi yapmak istediklerinde öncelikle bir dilekçe hazırlamak zorundadırlar. Bu dilekçe, eşin çalıştığı kurumda bulunan personel dairesine sunulur ve sonrasında incelenerek onaylanır. Eş durumu tayin dilekçesi örneği, bu yazıda sizlerle paylaşılacaktır.

Dilekçe Örneği

Sayın yetkili, Ben [Ad-Soyad], Adalet Bakanlığı’nın [Birim Adı] biriminde [Unvan] olarak çalışan bir personeliyim. Eşim [Eşin Adı-Soyadı], [Eşin Çalıştığı Kurum]’da [Eşin Unvanı] olarak görev yapmaktadır. Eşimin çalıştığı kurumun [Tayin İstediğim Yer]’de bir şubesi bulunmaktadır ve bu şubede eşim de çalışabilmektedir. Bu nedenle, eş durumu tayin talebinde bulunmak istiyorum. Bilgilerinize sunar, gereğinin yapılmasını arz ederim. Saygılarımla, [Ad-Soyad]

Dilekçe Örneği Açıklaması

Yukarıdaki dilekçe örneği, Adalet Bakanlığı personeli tarafından kullanılabilecek bir örnektir. Dilekçe, eş durumu tayin talebinde bulunulmak istenen yerin belirtilmesiyle başlamaktadır. Ardından, eşin çalıştığı kurum ve unvan bilgileri dilekçede yer almaktadır. Dilekçede, istenen yerde eşin çalışabilmesinin mümkün olduğu belirtilerek talep edilmektedir. Son olarak, dilekçenin imzalanması ve gönderilmesi gerekmektedir.

Örnek 1

Örnek olarak, Adalet Bakanlığı personeli olan Ali Bey’in eş durumu tayin dilekçesi örneği aşağıdaki gibidir: Sayın yetkili, Ben Ali Bey, Adalet Bakanlığı’nın İcra ve İflas Dairesi’nde icra müdürü olarak çalışmaktayım. Eşim Ayşe Hanım, Maliye Bakanlığı’nda mali müşavir olarak görev yapmaktadır. Eşimin çalıştığı kurumun İstanbul Beşiktaş Vergi Dairesi’nde bir şubesi bulunmaktadır ve bu şubede eşim de çalışabilmektedir. Bu nedenle, eş durumu tayin talebinde bulunmak istiyorum. Bilgilerinize sunar, gereğinin yapılmasını arz ederim. Saygılarımla, Ali Bey

Örnek 1 Açıklaması

Yukarıdaki dilekçe örneği, Ali Bey’in eş durumu tayin talebini içermektedir. Ali Bey, İstanbul Beşiktaş Vergi Dairesi’nde eşinin çalışabileceğini belirterek talep etmektedir.

Örnek 2

Bir diğer örnek olarak, Adalet Bakanlığı personeli olan Fatma Hanım’ın eş durumu tayin dilekçesi örneği aşağıdaki gibidir: Sayın yetkili, Ben Fatma Hanım, Adalet Bakanlığı’nın Ceza İnfaz Kurumları İşyurtları Kurumu’nda işyurtları müdürü olarak çalışmaktayım. Eşim Mustafa Bey, Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen olarak görev yapmaktadır. Eşimin çalıştığı kurumun Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde bir şubesi bulunmaktadır ve bu şubede eşim de çalışabilmektedir. Bu nedenle, eş durumu tayin talebinde bulunmak istiyorum. Bilgilerinize sunar, gereğinin yapılmasını arz ederim. Saygılarımla, Fatma Hanım

Örnek 2 Açıklaması

Yukarıdaki dilekçe örneği, Fatma Hanım’ın eş durumu tayin talebini içermektedir. Fatma Hanım, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde eşinin çalışabileceğini belirterek talep etmektedir.