Süre Tutum Ve Ceza İstinaf Dilekçesi Örneği 2023 Eskişehir Avukat
Süre Tutum Ve Ceza İstinaf Dilekçesi Örneği 2023 Eskişehir Avukat

Ağır Ceza İstinaf Nedir?

Ağır Ceza İstinaf, bir önceki mahkeme kararına karşı yapılan itirazdır. Bu itiraz, kararın hukuka uygun olmadığı, kanuna aykırı olduğu veya eksikliklerinin bulunduğu iddiasına dayanır. Ağır Ceza İstinaf, Türk Ceza Kanunu’nun 307. maddesi uyarınca yapılır. Ağır Ceza İstinaf süresi, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gündür.

Ağır Ceza İstinaf Süre Tutum Dilekçe Örneği

Aşağıda, Ağır Ceza İstinaf Süre Tutum Dilekçe Örneği yer almaktadır: Sayın Cumhuriyet Başsavcılığına, Dosya No: [Dosya Numarası] Mahkeme Adı: [Mahkeme Adı] Karar Tarihi: [Karar Tarihi] Karar No: [Karar Numarası] Yukarıda belirtilen dosya numarası ile ilgili olarak verilen kararın hukuka uygun olmadığına ve eksikliklerinin bulunduğuna inanmaktayım. Bu nedenle, kararın temyiz edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak, Ağır Ceza İstinaf süresi 7 gün olduğundan, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde talebimi belirtmek zorundayım. Bu nedenle, Ağır Ceza İstinaf süresi tutum dilekçesi ile birlikte başvuruyorum. Ağır Ceza İstinaf süresi tutum dilekçesi ile birlikte, kararın hukuka uygun olmadığına, kanuna aykırı olduğuna ve eksikliklerinin bulunduğuna dair gerekçelerimi de sunuyorum. Bu gerekçeler şunlardır: – [Gerekçe 1] – [Gerekçe 2] – [Gerekçe 3] Bu nedenlerle, Ağır Ceza İstinaf süresi tutum dilekçesini sunarak talep ediyorum. Saygılarımla, [Adınız ve Soyadınız]

Örnek 1

Örneğin, bir kişi hakkında verilen mahkeme kararı hukuka uygun değildir. Bu kişi, Ağır Ceza İstinaf süresi tutum dilekçesi ile birlikte, kararın hukuka uygun olmadığına dair gerekçelerini sunarak temyiz başvurusunda bulunabilir.

Örnek 2

Bir diğer örnek olarak, bir işyeri sahibi hakkında verilen mahkeme kararı eksiklikler içermektedir. İşyeri sahibi, Ağır Ceza İstinaf süresi tutum dilekçesi ile birlikte, kararın eksikliklerinin bulunduğuna dair gerekçelerini sunarak temyiz başvurusunda bulunabilir. Bu sayede, kararın yeniden değerlendirilmesi ve hukuka uygun bir şekilde sonuçlandırılması sağlanabilir.