Boşanma Dilekçesi Örneği 2020 Ankara Avukat, Boşanma Avukatı, Miras
Boşanma Dilekçesi Örneği 2020 Ankara Avukat, Boşanma Avukatı, Miras

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Ve Protokol Örneği

Boşanma süreci, çiftler için oldukça zorlu ve stresli bir süreçtir. Ancak anlaşmalı boşanma davası açarak, süreci daha kolay hale getirebilirsiniz. Anlaşmalı boşanma davası, karşılıklı anlaşma ile gerçekleşen boşanma sürecidir. Bu süreçte, çiftlerin birbirlerine karşı hiçbir talebi olmamalıdır. Bu nedenle, anlaşmalı boşanma davası açmak isteyen çiftler, bir avukat yardımıyla dava dilekçesi ve protokol hazırlamalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

Aşağıda, anlaşmalı boşanma dava dilekçesi örneği verilmiştir:

Dava Dilekçesi

Adliye Mahkemesi Hakimliği’ne

Davacı : [ADI SOYADI, ADRESİ]

Davalı : [ADI SOYADI, ADRESİ]

Dava Konusu : Boşanma

AÇIKLAMALAR :

1- Taraflar arasındaki evlilik [EVLİLİK TARİHİ] tarihinde, [EVLENME YERİ]’nde yapılmıştır.

2- Taraflar arasındaki evlilik, [BOŞANMA SEBEBİ] sebebiyle artık sürdürülemez hale gelmiştir.

3- Taraflar arasında [MAL VARLIĞI, NAFİLE] konularında anlaşma sağlanmıştır.

4- Tarafların çocukları [ÇOCUKLARIN İSİMLERİ]’dir. Çocuklarımızın velayeti anne olan davacıya verilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

5- Taraflar arasındaki evlilik birliği, [TARİHİNDE] tarihinde sona ermiştir.

Sonuç ve İstem : Yukarıda açıklanan nedenlerle, evlilik birliğinin boşanma ile sona erdirilmesine karar verilmesini arz ederim.

Tarih : [TARİH]

Ad-Soyad : [DAVACI ADI SOYADI]

Anlaşmalı Boşanma Protokol Örneği

Aşağıda, anlaşmalı boşanma protokol örneği verilmiştir:

Boşanma Protokolü

1- Boşanma :

Taraflar, karşılıklı anlaşarak ve hiçbir birbirlerine karşı talepte bulunmaksızın, evlilik birliğinin artık sürdürülemez hale geldiği konusunda anlaşmışlardır. Bu nedenle, tarafların boşanmaları kararlaştırılmıştır.

2- Mal Paylaşımı :

Taraflar arasında mal paylaşımı konusunda anlaşma sağlanmıştır. Mal paylaşımı aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir:

[MAL VARLIĞI]

3- Nafaka :

Taraflar arasında nafaka konusunda anlaşma sağlanmıştır. Nafaka aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir:

[NAFİLE]

4- Çocuklar :

Tarafların çocukları [ÇOCUKLARIN İSİMLERİ]’dir. Taraflar arasında çocukların velayeti konusunda anlaşma sağlanmıştır. Çocukların velayeti, anne olan davacıya verilmesine karar verilmiştir.

5- Yargılama Giderleri :

Taraflar arasında yargılama giderleri konusunda anlaşma sağlanmıştır. Yargılama giderleri davacı tarafından karşılanacaktır.

Sonuç :

Tarafların yukarıda belirtilen anlaşmaları doğrultusunda, evlilik birliğinin boşanma ile sona erdirilmesi kararlaştırılmıştır.

İşbu protokol, taraflar arasında karşılıklı anlaşma ile düzenlenmiştir.

Tarih : [TARİH]

Ad-Soyad : [DAVACI ADI SOYADI]