Top 20 parttime iş sözleşmesi örneği 2022 en iyi 2022
Top 20 parttime iş sözleşmesi örneği 2022 en iyi 2022

Giriş

Apartman temizlik hizmetleri, apartman sakinleri için oldukça önemlidir. Apartmanların temizliği, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için gereklidir. Bu yüzden, apartman yönetimleri veya apartman sakinleri, apartman temizlik hizmeti almak isteyebilirler. Ancak, bu hizmeti almadan önce, bir apartman temizlik hizmet alım sözleşmesi yapmak gereklidir. Bu sözleşme, hem apartman yönetimi hem de temizlik firması için önemlidir. Bu yazıda, “Apartman Temizlik Hizmet Alım Sözleşmesi Örneği Word” hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

Sözleşmenin Önemi

Apartman temizlik hizmeti alım sözleşmesi, apartman yönetimi ve temizlik firması arasında yapılan resmi bir sözleşmedir. Bu sözleşme, hizmetin niteliği, süresi, bedeli ve diğer detayları belirler. Ayrıca, sözleşme, iki taraf arasındaki hakları ve sorumlulukları da belirler. Bu nedenle, apartman temizlik hizmeti almadan önce, sözleşme yapmak oldukça önemlidir.

Sözleşmenin İçeriği

Apartman temizlik hizmet alım sözleşmesinde, aşağıdaki bilgiler yer alır: – Hizmetin niteliği: Temizlik firmasının yapacağı işler belirtilir. Örneğin, merdiven temizliği, asansör temizliği, ortak kullanım alanlarının temizliği gibi. – Hizmetin süresi: Temizlik hizmetinin ne kadar süreyle yapılacağı belirtilir. Örneğin, haftalık, aylık veya yıllık gibi. – Hizmetin bedeli: Temizlik hizmetinin karşılığında ödenecek bedel belirtilir. Bu bedel, temizlik firması tarafından belirlenir. – Ödeme koşulları: Bedelin nasıl ödeneceği belirtilir. Örneğin, peşin veya taksitli gibi. – İptal ve fesih koşulları: Sözleşmenin nasıl iptal edileceği veya fesih edileceği belirtilir. Bu koşullar, iki taraf arasında anlaşılarak belirlenir.

Örnek Sözleşme

Aşağıda, “Apartman Temizlik Hizmet Alım Sözleşmesi Örneği Word” dosyası ile birlikte verilen örnek sözleşmeyi inceleyebilirsiniz. Madde 1: Taraflar
Bu sözleşme, [Apartman Yönetimi] ve [Temizlik Firması] arasında yapılmıştır. Madde 2: Hizmetin Niteliği
Temizlik firması, [Apartmanın Adresi]’nde yer alan [Apartmanın Adı]’nın [Merdivenleri / Asansörü / Ortak Kullanım Alanları]’nın temizliğini yapacaktır. Madde 3: Hizmetin Süresi
Temizlik hizmeti, [Haftalık / Aylık / Yıllık] olarak yapılacaktır. Madde 4: Hizmetin Bedeli
Temizlik hizmetinin bedeli, [Bedel] TL olarak belirlenmiştir. Madde 5: Ödeme Koşulları
Bedel, [Peşin / Taksitli] olarak ödenecektir. Taksitli ödeme durumunda, ödeme tarihleri şöyledir: [Taksit Tarihleri ve Tutarları]. Madde 6: İptal ve Fesih
Sözleşme, her iki tarafın anlaşması durumunda iptal edilebilir veya feshedilebilir.

Sözleşmenin Yapılması

Apartman temizlik hizmet alım sözleşmesi, apartman yönetimi ve temizlik firması arasında yapılır. Sözleşme, her iki tarafın anlaşmasıyla belirlenir. Sözleşme, karşılıklı imzalanarak yürürlüğe girer. Ayrıca, sözleşmenin bir kopyası her iki tarafa da verilir.

Sonuç

Bu yazıda, “Apartman Temizlik Hizmet Alım Sözleşmesi Örneği Word” hakkında detaylı bilgi verdik. Apartman temizlik hizmeti almadan önce, bir sözleşme yapmanın önemine değindik. Ayrıca, sözleşmenin içeriği ve yapılma şekli hakkında bilgi verdik. Bu bilgiler ışığında, apartman temizlik hizmeti alırken bir sözleşme yapmanın önemini anlayabilirsiniz.

Örnek 1:

Apartman sakinleri, temizlik hizmeti almak için [Temizlik Firması]’yla sözleşme yapmışlardır. Bu sözleşme, 6 ay boyunca haftalık olarak temizlik hizmeti alınacağını belirtmektedir. Bedel ise peşin olarak ödenecektir.

Örnek 2:

[Apartman Yönetimi], temizlik hizmeti almak için [Temizlik Firması]’yla sözleşme yapmıştır. Bu sözleşme, merdiven ve asansör temizliği için aylık olarak hizmet alınacağını belirtmektedir. Bedel ise taksitli olarak ödenecektir.