Araç Değer Kaybı Tazminatı Hukuk Cebinde
Araç Değer Kaybı Tazminatı Hukuk Cebinde

Araç Değer Kaybı Bilirkişi Raporu Örneği

Araç Değer Kaybı Nedir?

Araç değer kaybı, bir aracın kaza sonrası hasarını onarmak için yapılan masrafların, aracın orijinal değerinden çıkarılması sonucu ortaya çıkan maddi kayıptır. Bu kayıp, araç sahibinin aracı sattığında veya hasar sonrası sigorta şirketinden tazminat talep ettiğinde karşılaşacağı değer kaybıdır.

Araç Değer Kaybı Bilirkişi Raporu Nedir?

Araç değer kaybı bilirkişi raporu, araç sahibinin hasar sonrası aracının değer kaybını tespit etmek için başvurduğu bir rapordur. Bu rapor, bir bilirkişi tarafından hazırlanır ve hasar sonrası aracın değer kaybını belirlemek için kullanılır.

Araç Değer Kaybı Bilirkişi Raporu Örneği

Araç değer kaybı bilirkişi raporu örneği, birçok farklı duruma göre değişebilir. Ancak genellikle raporda aşağıdaki bilgiler yer alır:

  • Hasarlı aracın marka, model ve yılı
  • Hasar öncesi ve sonrası aracın kilometre bilgisi
  • Hasar öncesi ve sonrası aracın teknik özellikleri
  • Hasarın büyüklüğü ve onarım masrafları
  • Araç değer kaybının hesaplanması

Örneğin; bir aracın hasar öncesi değeri 100.000 TL olsun ve hasar sonrası aracın tamir masrafı 20.000 TL olsun. Bu durumda aracın hasar öncesi değeri ile hasar sonrası değeri arasındaki fark 20.000 TL’dir. Ancak aracın hasarlı olması nedeniyle değeri düşmüştür. Bilirkişi, aracın hasar öncesi değeri ile hasar sonrası değeri arasındaki farkı, aracın hasarlı olması nedeniyle düşen değerle birlikte hesaplar. Bu hesap sonucunda, aracın değer kaybı belirlenir.

Araç Değer Kaybı Bilirkişi Raporu Nereden Alınır?

Araç değer kaybı bilirkişi raporu, bir bilirkişi tarafından hazırlanmalıdır. Bu nedenle, araç sahibi bir bilirkişiye başvurarak raporun hazırlanmasını sağlamalıdır. Bilirkişi, aracın hasarlı haliyle inceleyerek, aracın hasar öncesi ve sonrası değerlerini belirleyip, aracın değer kaybını hesaplar. Rapor, araç sahibine verilir ve araç sahibi raporu hasar sonrası sigorta şirketine sunarak tazminat talep edebilir.

Araç Değer Kaybı Bilirkişi Raporu Örnekleri

Araç değer kaybı bilirkişi raporu örnekleri, internette birçok farklı kaynakta bulunabilir. Ancak bu örnekler, genellikle bilirkişi raporlarının genel anlatımını göstermek için hazırlanmıştır. Her aracın hasar durumu farklı olduğu için, raporlar da farklılık gösterebilir. Bu nedenle, araç sahibi rapor hazırlatırken, bir bilirkişiye başvurmalı ve raporun o araca özel olarak hazırlanmasını sağlamalıdır.

Sonuç

Araç değer kaybı bilirkişi raporu, bir aracın hasar sonrası değer kaybını tespit etmek için çok önemlidir. Bu rapor, araç sahibinin hasar sonrası sigorta şirketinden tazminat talep etmesi veya aracı satması durumunda, aracın gerçek değer kaybını ortaya koymak için kullanılır. Bu nedenle, araç sahibi hasar sonrası mutlaka bir bilirkişiye başvurarak, aracının gerçek değer kaybını belirlemelidir.