Temel Milletlerarası Özel Hukuk Metinlerinin Sözleşmeden Doğan Borç
Temel Milletlerarası Özel Hukuk Metinlerinin Sözleşmeden Doğan Borç

Aslan Gündüz Milletlerarası Hukuk Temel Belgeler Örnek Kararlar

Milletlerarası Hukuk Nedir?

Milletlerarası hukuk, devletler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Bu alan, tarihsel olarak, barış, savaş, diplomatik ilişkiler, insan hakları, çevre, ticaret ve ekonomi gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. Milletlerarası hukuk, uluslararası kurumlar, devletler ve bireyler arasındaki her türlü ilişkiyi düzenlemektedir.

Aslan Gündüz Kimdir?

Aslan Gündüz, Türk hukukçu ve akademisyendir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim görevlisidir. Milletlerarası hukuk, insan hakları hukuku, uluslararası örgütler hukuku ve uluslararası anlaşmalar hukuku gibi alanlarda araştırmalar yapmaktadır. Ayrıca, uluslararası hukukun temel belgeleri ve örnek kararları konusunda da çalışmalar yapmaktadır.

Temel Belgeler ve Örnek Kararlar

Aslan Gündüz tarafından hazırlanan “Milletlerarası Hukuk Temel Belgeler Örnek Kararlar” kitabı, uluslararası hukukun temel belgelerini ve örnek kararlarını içeren bir kaynak olarak değerlendirilmektedir. Bu kitap, milletlerarası hukuk konusunda çalışanlar, öğrenciler ve araştırmacılar için önemli bir başvuru kaynağıdır.

Örnek Karar: Case Concerning the Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain)

Bu örnek karar, 1970 yılında Uluslararası Adalet Divanı tarafından verilmiştir. Bu dava, Belçika’nın İspanyol hükümetini Barcelona Traction, Light and Power Company’nin hisselerini ele geçirmekle suçlaması üzerine açılmıştır. Bu karar, uluslararası hukukta yabancı yatırımların korunması konusuna ilişkin önemli bir örnek teşkil etmektedir.

Örnek Karar: United States v. Iran (Iran-United States Claims Tribunal)

Bu örnek karar, 1981 yılında İran ve ABD arasında kurulan Tahkim Mahkemesi tarafından verilmiştir. Bu dava, İran İslam Cumhuriyeti Devrimi sonrasında, ABD’nin İran’a uyguladığı ekonomik yaptırımlar nedeniyle zarar gören İranlı vatandaşlar tarafından açılmıştır. Bu karar, uluslararası hukukta devletlerin yabancı yatırımcılarına karşı sorumluluğunu ortaya koymaktadır.

Sonuç

Aslan Gündüz’ün “Milletlerarası Hukuk Temel Belgeler Örnek Kararlar” kitabı, uluslararası hukukun temel belgelerini ve örnek kararlarını içeren önemli bir kaynaktır. Bu kitap, milletlerarası hukuk konusunda çalışanlar, öğrenciler ve araştırmacılar için vazgeçilmez bir başvuru kaynağıdır.