Avukatın kaydını bir başka baroya nakli sırasında talep edilen nakil
Avukatın kaydını bir başka baroya nakli sırasında talep edilen nakil

Giriş

Aynı işverene ait başka bir işyerine nakil sözleşmesi, işveren ve çalışan arasındaki bir anlaşmadır. Bu anlaşma ile çalışan, işyerindeki görevini aynı işverenin başka bir işyerinde sürdürmeyi kabul eder. Bu durumda, çalışanın görev yeri değişse de iş sözleşmesi devam eder.

Neden Nakil Sözleşmesi Yapılır?

İşveren, işyerlerindeki personel ihtiyacını dengelemek için nakil sözleşmesi yapabilir. Bu sayede, fazla çalışanlar diğer işyerlerine aktarılarak iş gücü dengesi sağlanır. Ayrıca, işyerlerindeki faaliyetlerin artması durumunda, personelin diğer işyerlerine nakledilmesi de mümkündür.

Nakil Sözleşmesinde Neler Yer Alır?

Nakil sözleşmesi, işveren ve çalışan arasında imzalanır ve tarafların hak ve sorumluluklarını belirler. Sözleşmede, çalışanın yeni görev yeri, çalışma saatleri, ücreti, sosyal hakları, izinleri ve diğer tüm detaylar yer alır.

Aynı İşverene Ait Başka Bir İşyerine Nakil Sözleşmesi Örneği Word

Aşağıda, aynı işverene ait başka bir işyerine nakil sözleşmesi örneği Word dosyası yer almaktadır. Bu örnek, çalışanın yeni görev yerini ve diğer tüm detayları içermektedir.

Örnek 1

İşveren: XXXX Şirketi

Çalışan: Ali Yılmaz

Yeni Görev Yeri: İstanbul Şubesi

Çalışma Saatleri: Hafta içi 09:00-18:00

Ücret: XXXX TL

Sosyal Haklar: SGK, Yemek, Servis

İzinler: Yıllık izin 14 gün, diğer izinler kanunen belirlenir.

Sözleşme Tarihi: XX/XX/XXXX

İmza: İşveren, Çalışan

Örnek 2

İşveren: YYYY Şirketi

Çalışan: Ayşe Kaya

Yeni Görev Yeri: Ankara Şubesi

Çalışma Saatleri: Hafta içi 08:30-17:30

Ücret: YYYY TL

Sosyal Haklar: SGK, Yemek, Servis

İzinler: Yıllık izin 20 gün, diğer izinler kanunen belirlenir.

Sözleşme Tarihi: XX/XX/XXXX

İmza: İşveren, Çalışan

Sonuç

Aynı işverene ait başka bir işyerine nakil sözleşmesi, işveren ve çalışan arasında yapılan bir anlaşmadır. Bu sözleşmede, çalışanın yeni görev yeri, çalışma saatleri, ücreti, sosyal hakları, izinleri ve diğer tüm detaylar belirtilir. Yapılan anlaşmaya uyulması, çalışanın iş sözleşmesinin devam etmesini sağlar.