Bağımlı değişken ve bağımsız değişken nedir? YouTube
Bağımlı değişken ve bağımsız değişken nedir? YouTube

Bağımlı Değişken Bağımsız Değişken Kontrol Edilen Değişken Örnekleri Bağımlı değişken, bağımsız değişkenin değerine bağlı olarak değişen ve araştırmanın sonucunu etkileyen değişkendir. Bağımsız değişken ise, araştırmacının kontrol edebildiği ve değiştirebildiği değişkendir. Kontrol edilen değişken ise, araştırmacının diğer değişkenleri sabit tutarak yalnızca bağımsız değişkenin etkisini ölçmek istediği değişkendir. Bu yazıda, bağımlı değişken, bağımsız değişken ve kontrol edilen değişken kavramlarını daha iyi anlamak için örneklerle açıklayacağız. Örnek 1: Bir Restoranın Geliri Bir restoranın geliri, bağımsız değişkenlerin (örneğin menü fiyatları, restoranın konumu, hizmet kalitesi) etkisiyle değişebilir. Bu durumda, restoranın geliri bağımlı değişken, menü fiyatları, restoranın konumu ve hizmet kalitesi ise bağımsız değişkenlerdir. Kontrol edilen değişkenler arasında, restoranın açılış saatleri, personel sayısı ve reklam bütçesi yer alabilir. Bu değişkenleri sabit tutarak, restoranın gelirinin yalnızca menü fiyatları veya restoranın konumu gibi belirli bir faktörden etkilendiği ölçülebilir. Örnek 2: Bir İlaç Denemesi Bir ilaç denemesinde, bağımsız değişken ilacın dozu veya türü olabilir. Bağımlı değişken ise, ilacın etkisi veya yan etkileri olarak ölçülebilir. Kontrol edilen değişkenler arasında, hastaların yaşları, cinsiyetleri, yaşam tarzları ve diğer sağlık durumları yer alabilir. Bu değişkenleri sabit tutarak, ilacın etkisini yalnızca doz veya tür gibi belirli bir faktörden kaynaklanan değişkenlere bağlı olarak ölçmek mümkündür. Bağımlı değişken, bağımsız değişken ve kontrol edilen değişken kavramları araştırmaların temelini oluşturur ve araştırmanın sonucunu daha doğru bir şekilde anlamamıza yardımcı olur. Bu kavramların iyi anlaşılması, araştırma sonuçlarının daha güvenilir olmasına ve sonuçların doğru bir şekilde yorumlanmasına yardımcı olur.