5.SINIF BİLEŞİK KESİRLERİ TAM SAYILI KESİRLERE ÇEVİRME 1
5.SINIF BİLEŞİK KESİRLERİ TAM SAYILI KESİRLERE ÇEVİRME 1

Basit Kesir Bileşik Kesir Tam Sayılı Kesir Örnekleri

Basit kesir, payı ve paydası arasında hiçbir ortak çarpanı olmayan kesirlere denir. Örnek olarak 2/3, 5/7 gibi kesirleri verebiliriz. Bileşik kesir ise en az iki kesrin toplanması veya çarpılması ile elde edilen kesirlere denir. Örnek olarak (1/2)+(2/3), (2/5)*(3/7) gibi kesirleri verebiliriz. Tam sayılı kesir ise payı paydadan büyük olan kesirlere denir. Örnek olarak 7/4, 3/2 gibi kesirleri verebiliriz.

Basit Kesir Örnekleri

2/3 kesrinin basit hali 2/3’tür. 5/7 kesrinin basit hali de 5/7’dir. Basit kesirler sadeleştirilemez çünkü payda ve pay arasında ortak çarpan yoktur.

Bileşik Kesir Örnekleri

(1/2)+(2/3) bileşik kesrinin hesaplanması için öncelikle paydaları eşit hale getirilir. 1/2 kesri için payda 6, 2/3 kesri için payda 6 olacak şekilde 1/2 kesrinin pay ve paydası 3/6’ya, 2/3 kesrinin pay ve paydası 4/6’ya çıkarılır. Sonrasında 3/6+4/6=7/6 şeklinde sonuç elde edilir. (2/5)*(3/7) bileşik kesri de paydaları eşit hale getirilerek çarpım işlemi yapılır ve sonuç 6/35 olur.

Tam Sayılı Kesir Örnekleri

7/4 kesri tam sayılı kesirdir çünkü payı paydasından büyüktür. Bu kesrin basit hali 1 3/4’tür. 3/2 kesri de tam sayılı kesirdir çünkü payı paydasından büyüktür. Bu kesrin basit hali 1 1/2’dir.

Sonuç

Basit kesir, bileşik kesir ve tam sayılı kesir kavramları matematikte sıklıkla kullanılan kavramlardır. Bu kesirlerin özellikleri ve örnekleri iyi anlaşıldığında matematik problemlerinin çözümü daha kolay hale gelir.