evrak çantası bezelye önleme sokak aydınlatma dilekçe örneği urgan
evrak çantası bezelye önleme sokak aydınlatma dilekçe örneği urgan

Giriş

Ülkemizde ne yazık ki kaçak yapılaşma sorunu oldukça yaygın bir hale gelmiştir. Belediyeler bu sorunu çözmek için çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaların bir parçası da vatandaşların belediyeye kaçak yapılar hakkında şikayet dilekçesi sunmasıdır. Bu yazıda, belediye kaçak yapı şikayet dilekçesi örneği hakkında bilgi vereceğiz.

Belediye Kaçak Yapı Şikayet Dilekçesi Nedir?

Belediye kaçak yapı şikayet dilekçesi, vatandaşların belediyeye kaçak yapılar hakkında bilgi vermek ve şikayet etmek için sunduğu resmi bir belgedir. Bu dilekçeler, belediyenin kaçak yapılaşma ile mücadele çalışmalarına katkıda bulunmak için çok önemlidir.

Belediye Kaçak Yapı Şikayet Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Belediye kaçak yapı şikayet dilekçesi hazırlarken aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir:

  • Dilekçe resmi bir belgedir, bu nedenle düzgün bir dil kullanılmalıdır.
  • Dilekçe en az bir tanık beyanı içermelidir.
  • Dilekçe, kaçak yapı ile ilgili detaylı bilgiler içermelidir (adres, yapılan işlem, kimin yaptığı vb.).
  • Dilekçe, imza ve iletişim bilgileriyle birlikte belediyeye sunulmalıdır.

Belediye Kaçak Yapı Şikayet Dilekçesi Örneği

Aşağıda, belediye kaçak yapı şikayet dilekçesi örneği verilmiştir:

Şikayet Dilekçesi

Adı Soyadı: [Şikayetçinin adı soyadı]

Adres: [Şikayetçinin adresi]

Telefon: [Şikayetçinin telefon numarası]

E-Posta: [Şikayetçinin e-posta adresi]

Konu: Kaçak Yapı Şikayeti

Sayın Yetkili,

Bu dilekçe ile [kaçak yapı adresi ve açıklaması] adresinde bulunan kaçak yapı hakkında şikayette bulunmak istiyorum. Bu yapı, [yapının hangi amaçla kullanıldığı ve kim tarafından yapıldığı] tarafından kaçak olarak inşa edilmiştir.

Bu yapı, çevre sağlığına ve güvenliğine zarar verdiği gibi, imar planına da aykırıdır. Ayrıca, [yapının hangi sorunlara neden olduğu] gibi sorunlara da neden olmaktadır.

Bu nedenle, belediyemizin bu yapı hakkında bir inceleme yaparak gerekli önlemleri almasını talep ediyorum. Konuyla ilgili gelişmeleri takip edeceğimi belirtir, gereğinin yapılmasını arz ederim.

Saygılarımla,

[Adı Soyadı] [İmza]

Belediye Kaçak Yapı Şikayeti Örneği 2

Bir diğer örnek ise aşağıdaki gibidir:

Şikayet Dilekçesi

Adı Soyadı: [Şikayetçinin adı soyadı]

Adres: [Şikayetçinin adresi]

Telefon: [Şikayetçinin telefon numarası]

E-Posta: [Şikayetçinin e-posta adresi]

Konu: Kaçak Yapı Şikayeti

Sayın Yetkili,

Bu dilekçe ile [kaçak yapı adresi ve açıklaması] adresinde bulunan kaçak yapı hakkında şikayette bulunmak istiyorum. Bu yapı, [yapının hangi amaçla kullanıldığı ve kim tarafından yapıldığı] tarafından kaçak olarak inşa edilmiştir.

Bu yapı, çevre sağlığına ve güvenliğine zarar verdiği gibi, imar planına da aykırıdır. Ayrıca, [yapının hangi sorunlara neden olduğu] gibi sorunlara da neden olmaktadır.

Bu nedenle, belediyemizin bu yapı hakkında bir inceleme yaparak gerekli önlemleri almasını talep ediyorum. Konuyla ilgili gelişmeleri takip edeceğimi belirtir, gereğinin yapılmasını arz ederim.

Saygılarımla,

[Adı Soyadı] [İmza]

Sonuç

Belediye kaçak yapı şikayet dilekçesi, kaçak yapılaşma ile mücadele çalışmalarında çok önemlidir. Vatandaşlar, belediyeye bu konuda yardımcı olmak için kaçak yapı şikayet dilekçesi sunabilirler. Dilekçelerin hazırlanması sırasında yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.