Belirli Süreli Gemi Adamı (Kaptan) İş Sözleşmesi
Belirli Süreli Gemi Adamı (Kaptan) İş Sözleşmesi

Giriş

Belirli süreli iş sözleşmeleri, belirli bir süre sonunda işveren ve çalışan arasındaki iş ilişkisinin sona ermesi anlamına gelir. İşverenler, belirli süreli iş sözleşmeleri yoluyla işlerindeki değişkenliği yönetebilirler. Ancak, işçilerin bu sözleşmelerden kaynaklanan belirsizliği ve güvencesizliği nedeniyle, bu sözleşmelerin feshi birçok sorun ve endişe yaratabilir.

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Fesih Nedenleri

Belirli süreli iş sözleşmeleri, belirli bir süre sonunda kendiliğinden sona erer. Ancak, işverenler, işçilerin performansında veya davranışında bir sorun olduğunda, sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptirler. İşverenler, işçinin sözleşmeyi ihlal ettiğini veya işletme politikalarına uymadığını kanıtlayabilirlerse, sözleşme feshedilebilir. Ancak, işçilere ayrımcılık veya haksız muamele nedeniyle sözleşme feshedilemez.

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Fesih Prosedürü

Belirli süreli iş sözleşmelerinin feshedilmesi, işverenlerin belirli bir prosedürü takip etmelerini gerektirir. İlk olarak, işverenler, işçinin performansında veya davranışında bir sorun olduğunu belirlemelidir. Ardından, işverenler, işçiye sorunu belirten bir uyarı vermelidir. Eğer sorun devam ederse, işverenler, işçiye bir fesih bildirimi vermelidir.

Örnek 1

Örneğin, ABC Şirketi, bir işçiye belirli süreli bir iş sözleşmesi sunar. Sözleşme, altı ay sonra sona erer. Ancak, işçinin performansı, işverenin beklentilerini karşılamaz. İşverenler, işçinin performansında bir sorun olduğuna karar verir ve işçiye bir uyarı verir. Ancak, işçinin performansı hala beklenen seviyede değildir. İşverenler, işçiye bir fesih bildirimi verir ve iş sözleşmesini sonlandırır.

Örnek 2

Başka bir örnek, XYZ Şirketi’nin bir işçisi, işletme politikalarına uymadığı için iş sözleşmesinin feshedilmesiyle karşı karşıya kalır. İşçi, şirketin gizlilik politikasını ihlal ettiğinden şüpheleniliyor. Şirket, işçiye bir uyarı verir ve bir soruşturma başlatır. Soruşturma, işçinin gizlilik politikasını ihlal ettiğini doğrular. İşverenler, işçiye bir fesih bildirimi verir ve iş sözleşmesini sonlandırır.

Sonuç

Belirli süreli iş sözleşmeleri, işverenlerin iş değişkenliğini yönetmelerine yardımcı olabilir. Ancak, işçilerin bu sözleşmelerden kaynaklanan belirsizliği ve güvencesizliği nedeniyle, feshi birçok sorun ve endişe yaratabilir. İşverenlerin, işçilerin performansında veya davranışında bir sorun olduğunda, sözleşmeyi feshetme prosedürünü takip etmeleri önemlidir.