Kararı nereden alınır Belirli süreli is sözleşmesİ nedir
Kararı nereden alınır Belirli süreli is sözleşmesİ nedir

Giriş

Belirli süreli iş sözleşmeleri, işverenlerin belirli bir süre için çalışacakları kişilerle yaptıkları sözleşmelerdir. Bu tür sözleşmeler, işverenlerin geçici işler için işçi istihdam etmeleri veya özel projeler için personel alımı yapmaları için kullanışlıdır. Bu yazıda, 2014 yılına ait bir belirli süreli iş sözleşmesi örneği sunacağız.

Örnek #1

Aşağıdaki örnek, şirkette bir yıllık bir süre için çalışacak bir çalışanla yapılan belirli süreli iş sözleşmesinin örneğidir:

İşbu sözleşme, şirketimiz ile iş arayan arasında yapılmaktadır. İş arayan, şirketimizdeki belirli bir pozisyonda çalışmak için başvurmuştur ve şirketimiz de bu başvuruyu kabul etmiştir.

Sözleşmenin süresi, [başlangıç tarihi] tarihinden itibaren bir yıldır ve bu sürenin sonunda otomatik olarak sona erecektir.

İş arayan, belirtilen pozisyonda tam zamanlı olarak çalışacak ve haftada en az 40 saat çalışacaktır. İş arayan, belirtilen pozisyonda çalışırken, şirketimizin tüm kurallarına ve yönergelerine uymak zorundadır.

İş arayan, yıllık olarak belirli bir miktarda ücret alacak ve şirketimiz tarafından belirlenen performans ölçütlerine göre primler kazanabilecektir. İş arayan, işten ayrıldığında, şirketimiz tarafından belirlenen prosedürlere uygun olarak işe iade edilecektir.

Örnek #2

Aşağıdaki örnek, işverenin belirli bir projede çalışacak personel istihdam ettiği bir belirli süreli iş sözleşmesi örneğidir:

İşbu sözleşme, [şirket adı] ile [kişi adı] arasında yapılmaktadır. Şirketimiz, belirli bir projeyi tamamlamak için, iş arayanı belirli bir süre için istihdam etmek istemektedir.

İşbu sözleşmenin süresi, [başlangıç tarihi] tarihinden itibaren belirtilen projenin tamamlanması için gereken süreye kadardır.

İş arayan, belirtilen projede çalışacak ve işverenin belirlediği tüm kurallara ve yönergelerine uymak zorundadır. İş arayan, belirtilen projede tam zamanlı olarak çalışacak ve haftada en az 40 saat çalışacaktır.

İş arayan, belirtilen projede çalışırken, belirli bir miktar ücret alacak ve işveren tarafından belirlenen performans ölçütlerine göre primler kazanabilecektir. İş arayan, işten ayrıldığında, işveren tarafından belirlenen prosedürlere uygun olarak işe iade edilecektir.

Sonuç

Belirli süreli iş sözleşmeleri, işverenlerin geçici işler için işçi istihdam etmeleri veya özel projeler için personel alımı yapmaları için kullanışlıdır. Bu yazıda, 2014 yılına ait iki örnek belirli süreli iş sözleşmesi sunduk. İşverenlerin bu tür sözleşmeleri hazırlarken, yerel yasalara uymaları ve işçi haklarını korumaları önemlidir.