Bilançodan işletmeye geçiş, işletmeden bilançoya geçiş nasıl olur?
Bilançodan işletmeye geçiş, işletmeden bilançoya geçiş nasıl olur?

Bilançodan İşletmeye Geçiş 2019 Dilekçe Örnekleri

Bilanço, işletmenin bir yıl içindeki finansal durumunu gösteren en önemli belgelerden biridir. Yıl sonunda hazırlanır ve işletmenin gelirleri, giderleri, varlıkları ve borçları hakkında bilgi verir. Bilanço hazırlanırken, işletmenin mali durumunu analiz ederek, işletmenin gelecekteki yol haritası belirlenir. Ancak, bazı durumlarda işletmeler farklı bir yönü tercih edebilirler ve ticari faaliyetlerine son vermek isteyebilirler. Bu durumda, bilançodan işletmeye geçiş dilekçesi hazırlanması gerekmektedir.

Bilançodan İşletmeye Geçiş Dilekçesi Nedir?

Bilançodan işletmeye geçiş dilekçesi, işletmenin faaliyetlerine son vermek istediği durumlarda hazırlanır. Bu dilekçe ile, işletmenin mali durumuna ilişkin bilgiler verilir ve işletmenin tasfiye edilmesi talep edilir. Dilekçede, borçların ödeneceği süreç, varlıkların ne şekilde tasfiye edileceği gibi konular da yer alır. Bilançodan işletmeye geçiş dilekçesi, işletmenin ticari faaliyetlerine son vermek istediği durumlarda hazırlanması gereken bir belgedir.

Bilançodan İşletmeye Geçiş Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Bilançodan işletmeye geçiş dilekçesi hazırlanırken, belgede yer alacak bilgilerin doğru ve eksiksiz olması önemlidir. Dilekçede, işletmenin mali durumuna ilişkin bilgiler yer almalıdır. Borçların ödeneceği süreç, varlıkların ne şekilde tasfiye edileceği gibi konular da dilekçede yer almalıdır. Dilekçe, işletmenin faaliyetlerine son vermek isteyen kişi veya kişiler tarafından imzalanmalıdır. İmza sirküleri ve yetki belgeleri de dilekçe ile birlikte sunulmalıdır.

Bilançodan İşletmeye Geçiş Dilekçesi Örnekleri

İşletmenin faaliyetlerine son vermek istediği durumlarda, bilançodan işletmeye geçiş dilekçesi hazırlanması gerekmektedir. Dilekçe, işletmenin mali durumuna ilişkin bilgileri içermelidir ve borçların ödeneceği süreç, varlıkların ne şekilde tasfiye edileceği gibi konuları kapsamalıdır. İşletmenin faaliyetlerine son vermek isteyen kişi veya kişiler tarafından imzalanmalıdır.

Örnek 1:

Sayın Yetkili,

Şirketimizin faaliyetlerine son verme kararı almış bulunmaktayız. Bu kapsamda, işletmemizin mali durumuna ilişkin bilgileri içeren bir bilanço hazırlanmıştır. Borçların ödeneceği süreç, varlıkların ne şekilde tasfiye edileceği gibi konular da belirlenmiştir. İşletmemizin tasfiye edilmesi talep ediyoruz.

Saygılarımızla,

Şirket Yetkilileri

Örnek 2:

Merhaba,

Şirketimizin faaliyetlerine son verme kararı aldık. Bu kapsamda, işletmemizin mali durumuna ilişkin bilgileri içeren bir bilanço hazırladık. Borçların ödeneceği süreç, varlıkların ne şekilde tasfiye edileceği gibi konular da belirlendi. İşletmemizin tasfiye edilmesi talep ediyoruz.

Saygılarımızla,

Şirket Yetkilileri