Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programları 2019
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programları 2019

Giriş

Bilgisayar mühendisliği yüksek lisans programları, öğrencilere ileri seviyede teorik ve pratik bilgileri kazandırmayı amaçlar. Bu programların önemli bir parçası ise tez çalışmalarıdır. Tez çalışmaları, öğrencilerin belirli bir konuda araştırma yapmalarını ve bu araştırmayı yazılı bir rapor haline getirmelerini gerektirir. Bu yazıda, bilgisayar mühendisliği yüksek lisans tez örnekleri hakkında bilgi vereceğiz.

Örnek 1: Yapay Zeka Tabanlı Sesli Asistanlar

Bu tez çalışması, yapay zeka tabanlı sesli asistanların kullanımını ele alır. İlk olarak, sesli asistanların ne olduğu ve nasıl çalıştığı hakkında genel bir bilgi verilir. Ardından, bu asistanların yapay zeka teknolojileri kullanarak nasıl geliştirilebileceği incelenir. Tez çalışması, bir yapay zeka tabanlı sesli asistanın nasıl geliştirilebileceği konusunda ayrıntılı bir açıklama içerir. Ayrıca, bu asistanların farklı alanlarda nasıl kullanılabileceği ve gelecekte nasıl geliştirilebileceği hakkında öngörülerde bulunulur.

Örnek 2: Bulut Bilişim Uygulamaları

Bu tez çalışması, bulut bilişim uygulamalarının kullanımını ele alır. Tez çalışması, bulut bilişim teknolojilerinin nasıl çalıştığı hakkında genel bir bilgi verir. Ardından, bu teknolojilerin kullanımının avantajları ve dezavantajları incelenir. Tez çalışması, bir bulut bilişim uygulamasının nasıl geliştirilebileceği konusunda ayrıntılı bir açıklama içerir. Ayrıca, bu uygulamaların farklı sektörlerde nasıl kullanılabileceği ve gelecekte nasıl geliştirilebileceği hakkında öngörülerde bulunulur.

Sonuç

Bilgisayar mühendisliği yüksek lisans tez çalışmaları, öğrencilerin ileri seviyede bilgi ve deneyim kazanmalarını sağlar. Bu tez çalışmaları, farklı konularda yapılabileceği gibi, öğrencilerin ilgi alanlarına ve kariyer hedeflerine uygun olarak belirlenebilir. Bu yazıda, yapay zeka tabanlı sesli asistanlar ve bulut bilişim uygulamaları gibi iki farklı örnek tez çalışması ele alındı. Ancak, bilgisayar mühendisliği yüksek lisans tez çalışmaları konusunda daha birçok konu ve örnek incelenebilir.