Dava dilekçesi örneği lazım
Dava dilekçesi örneği lazım

Nedir Bu Birleştirme Talepli Ek Dava Dilekçesi?

Birleştirme talepli ek dava dilekçesi, birden fazla dava dosyasının birleştirilmesi için mahkemeye sunulan bir dilekçedir. Bu talep, aynı konuda veya aynı taraflar arasında açılan davaların bir arada görülerek sonuçlandırılması amacıyla yapılır. Bu sayede, benzer konularda açılmış davalardan kaynaklanan hukuki belirsizliklerin giderilmesi sağlanır.

Nasıl Hazırlanır?

Birleştirme talepli ek dava dilekçesi, öncelikle ilgili davaların dosyalarının bir araya getirilmesiyle hazırlanır. Dilekçede, birleştirme talebi gerekçeleri, hangi dava dosyalarının birleştirilmesi gerektiği, birleştirilme sonrası ortaya çıkacak dava dosyasının niteliği, tarafların kimlik bilgileri gibi bilgiler yer alır.

Örnekler

Örnek olarak, bir işçi sendikasının üyesi olan bir işçi, işveren tarafından iş akdinin feshedilmesi nedeniyle işe iade davası açabilir. Ayrıca, aynı işveren tarafından diğer işçilerin de iş akdleri feshedilmiş olabilir. Bu durumda, işçi sendikası, aynı işveren tarafından feshedilen diğer işçilerin de işe iade davalarını açarak, tüm dava dosyalarının birleştirilmesi için birleştirme talepli ek dava dilekçesi sunabilir. Başka bir örnek olarak, bir mal sahibi, kiracısı tarafından kira bedelini ödememesi nedeniyle tahliye davası açabilir. Ayrıca, aynı kiracının diğer mal sahiplerine de kira borcu olabilir. Bu durumda, diğer mal sahipleri de kiracıya karşı tahliye davası açarak, tüm dava dosyalarının birleştirilmesi için birleştirme talepli ek dava dilekçesi sunabilir.

Sonuç

Birleştirme talepli ek dava dilekçesi, birden fazla dava dosyasının bir arada görülerek sonuçlandırılması için kullanılan bir hukuki araçtır. Bu talep, benzer konularda açılmış davalardan kaynaklanan hukuki belirsizliklerin giderilmesini sağlar. Dilekçe, ilgili dava dosyalarının bir araya getirilmesiyle hazırlanır ve mahkemeye sunulur.