Dilekçe Örnekleri CV Özgeçmiz Hazırla Dilekçe Yaz Dilekçe İstek
Dilekçe Örnekleri CV Özgeçmiz Hazırla Dilekçe Yaz Dilekçe İstek

Giriş

Bölge idare mahkemesine itiraz dilekçesi, idari işlemlere karşı yargı yolunun açık olduğu durumlarda kullanılan bir hukuki araçtır. Bu dilekçe, idari işlemle ilgili olarak hukuka aykırılık iddiasıyla mahkemeye başvurmak için hazırlanır. İşte size bölge idare mahkemesine itiraz dilekçesi örneği hakkında bazı ipuçları.

Itiraz Dilekçesi Örneği

Sayın Mahkeme Başkanlığı, İşbu dilekçemle, X Belediyesi tarafından tarafıma yapılan işleme karşı kanuni yollarımı kullanarak itiraz ettiğimi bildiririm. Söz konusu belediyenin Y tarihinde tarafıma gönderdiği Z sayılı yazı ile ilgili olarak aşağıdaki hukuki itirazlarımı sunarım: – İlgili mevzuata aykırı bir şekilde işlem tesis edildiği, – Yasal prosedürlerin izlenmediği, – İşlem tesis edilirken tarafıma bilgi verilmediği, Nedenlerim aşağıda açıklanmıştır: 1. İlgili mevzuata aykırı bir şekilde işlem tesis edildiği Yazıda bahsedilen işlem, ilgili mevzuata aykırıdır. Madde 23/1-a uyarınca, belediye sınırları dahilinde yapı ruhsatı alınmadan inşaata başlamak yasaktır. Ancak, söz konusu yazıda belirtilen inşaatın ruhsata tabi olmadığı ifade edilmiştir. Bu açık bir şekilde ilgili mevzuata aykırıdır. 2. Yasal prosedürlerin izlenmediği Belediye tarafından işlem tesis edilirken, yasal prosedürler izlenmemiştir. İlgili yönetmelik uyarınca, inşaata başlamadan önce belediyeye başvurmak ve gerekli izinleri almak zorunludur. Ancak, işlem tesis edilirken bu prosedürler izlenmemiştir. 3. İşlem tesis edilirken tarafıma bilgi verilmediği Söz konusu işlem tesis edilirken tarafıma bilgi verilmedi. Yasalara göre, belediye tarafından yapılan işlemlerde ilgili kişilere bilgi verilmesi zorunludur. Ancak, bu durumda tarafıma bilgi verilmedi. Bunun sonucunda, bahsi geçen işlem hukuka aykırıdır ve iptal edilmesi gerekmektedir.

Örnek 2

Sayın Mahkeme Başkanlığı, İşbu dilekçemle, Z Kurumu tarafından tarafıma yapılan işleme karşı kanuni yollarımı kullanarak itiraz ettiğimi bildiririm. Söz konusu kurumun Y tarihinde tarafıma gönderdiği Z sayılı yazı ile ilgili olarak aşağıdaki hukuki itirazlarımı sunarım: – İlgili mevzuata aykırı bir şekilde işlem tesis edildiği, – Yasal prosedürlerin izlenmediği, – İşlem tesis edilirken tarafıma bilgi verilmediği, Nedenlerim aşağıda açıklanmıştır: 1. İlgili mevzuata aykırı bir şekilde işlem tesis edildiği Yazıda bahsedilen işlem, ilgili mevzuata aykırıdır. Madde 23/1-a uyarınca, kurum tarafından yapılan işlemler, ilgili mevzuata uygun olarak tesis edilmelidir. Ancak, söz konusu yazıda belirtilen işlem, mevzuata aykırı bir şekilde tesis edilmiştir. 2. Yasal prosedürlerin izlenmediği Kurum tarafından işlem tesis edilirken, yasal prosedürler izlenmemiştir. İlgili yönetmelik uyarınca, kurum tarafından yapılan işlemlerde ilgili kişilere bilgi verilmesi ve işlemin yasal prosedürlere uygun olarak tesis edilmesi zorunludur. Ancak, bu durumda yasal prosedürler izlenmemiştir. 3. İşlem tesis edilirken tarafıma bilgi verilmediği Söz konusu işlem tesis edilirken tarafıma bilgi verilmedi. Yasalara göre, kurum tarafından yapılan işlemlerde ilgili kişilere bilgi verilmesi zorunludur. Ancak, bu durumda tarafıma bilgi verilmedi. Bunun sonucunda, bahsi geçen işlem hukuka aykırıdır ve iptal edilmesi gerekmektedir.

Sonuç

Bölge idare mahkemesine itiraz dilekçesi, idari işlemle ilgili olarak hukuka aykırılık iddiasıyla mahkemeye başvurmak için kullanılan bir hukuki araçtır. Bu dilekçelerin hazırlanması, ilgili mevzuata uygun olmalı ve yasal prosedürler izlenmelidir. İşte size bölge idare mahkemesine itiraz dilekçesi örneği hakkında bazı ipuçları.