edilme boşanma dilekçesi Yeni Dilekçe Örnekleri
edilme boşanma dilekçesi Yeni Dilekçe Örnekleri

Boşanma Davası Nedir?

Boşanma davası, evliliğin sonlandırılması için açılan bir davadır. Türkiye’de boşanma davaları, Türk Medeni Kanunu’na göre yürütülmektedir. Boşanma davaları çiftlerin birbirleriyle olan ilişkilerinde problemler yaşamaları sonucu açılmaktadır. Bu problemler genellikle çiftlerin birbirlerine olan saygı ve sevgilerinde azalma, sürekli tartışmalar, şiddet, aldatma gibi sebeplerden kaynaklanmaktadır.

Şiddetli Geçimsizlik Nedir?

Şiddetli geçimsizlik, Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen bir boşanma sebebidir. Şiddetli geçimsizliğin varlığı, hakim kararı ile belirlenir. Şiddetli geçimsizlik, evliliğin temelinden sarsılması anlamına gelir. Çiftlerin birbirlerine karşı sürekli olarak şiddet uygulamaları, hakaretlerde bulunmaları, sürekli tartışmaları, birbirlerine karşı güvensizlikleri gibi sebepler şiddetli geçimsizlik sebepleri olarak kabul edilir.

Boşanma Davası Dilekçesi Nedir?

Boşanma davası dilekçesi, boşanma davası açmak isteyen tarafın mahkemeye verdiği belgedir. Boşanma davası dilekçesi, boşanma sebeplerini, tarafların mal varlıklarını, çocukların velayetini, nafaka taleplerini ve diğer talepleri içermektedir. Boşanma davası dilekçesi, avukat tarafından hazırlanabileceği gibi, boşanma davası açmak isteyen taraf tarafından da hazırlanabilir.

Boşanma Davası Dilekçe Örneği Şiddetli Geçimsizlik

Boşanma davası dilekçesi örneği şiddetli geçimsizlik sebebi üzerine hazırlanmıştır. Bu dilekçe örneği, çiftlerin sürekli olarak şiddet uygulamaları, hakaretlerde bulunmaları, sürekli tartışmaları, birbirlerine karşı güvensizlikleri gibi sebepler nedeniyle boşanma davası açmak isteyen taraflar için hazırlanmıştır.

Boşanma Davası Dilekçesi Örneği

ADANA AİLE MAHKEMESİ’NE
Dosya No:
Davacı:
Davalı:
KONU: Boşanma davası dilekçesi şiddetli geçimsizlik sebebine dayanarak.

OLAYLAR:

1. Davacı ve davalı ………….. tarihinde evlenmişlerdir.
2. Evlilikleri sırasında çiftler arasında sürekli tartışmalar yaşanmıştır.
3. Davalı, davacıya sürekli olarak psikolojik şiddet uygulamaktadır.
4. Davalı, davacıya sürekli olarak hakaretlerde bulunmaktadır.
5. Davalı, davacıya sürekli olarak güvensizliklerini belirtmektedir.
6. Davalı, davacıya sürekli olarak aldatmaktadır.
7. Davalı, evlilikleri boyunca davacıya hiçbir şekilde saygı göstermemiştir.

TALEP:

Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı, davacı boşanma davası açmakta olup, aşağıdaki taleplerini sunmaktadır: 1. Davacı ve davalı arasındaki evlilik bağı bozulmuştur. Mahkemenizden, davacı ve davalı arasındaki evlilik bağının boşanma ile sonlandırılmasını talep etmekteyiz.
2. Davacının velayeti altında olan çocukların velayetinin davacıda kalmasını talep etmekteyiz.
3. Davalının çocuklara karşı olan nafaka yükümlülüğünü yerine getirmesi talep edilmektedir.
4. Davacının nafaka talebi de göz önünde bulundurularak, davalının davacıya nafaka ödemesi talep edilmektedir.

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı, mahkemenizden davacının taleplerinin kabul edilmesine karar verilmesini talep ediyoruz. Davacı Vekili
Av. ………………..

Örnek 2:

Şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası açmak isteyen taraflar, mahkemeye boşanma davası dilekçesi verdikten sonra, mahkeme tarafından hakim atanacaktır. Hakim, tarafların duruşmalarına çağrılacak ve duruşma sırasında tarafların beyanlarını alacaktır. Mahkeme, tarafların beyanlarını değerlendirerek, boşanma kararı verecektir. Boşanma kararı, taraflara tebliğ edilecektir ve karara itiraz hakkı bulunmaktadır.