MERKEZ BANKASI
MERKEZ BANKASI

Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi Form 2, işverenlerin çalışanların kimlik bilgilerini resmi olarak kaydetmeleri için gereken bir belgedir. Bu belge, Türkiye’de çalışan herkes için zorunludur ve her yıl yenilenmelidir. Bu yazıda, Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi Form 2 örneğinin nasıl doldurulacağını adım adım açıklayacağız.

Adım 1: İşveren Bilgileri

Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi Form 2’nin doldurulmasına başlamadan önce, işverenin bilgilerinin doğru bir şekilde girilmesi gerekir. İşveren adı, adresi ve vergi numarası gibi bilgiler formun ilk bölümüne girilir.

Örnek:

İşveren Adı: XYZ Şirketi Adres: ABC Mahallesi, 123 Sokak, No: 5, İstanbul Vergi No: 1234567890

Adım 2: Çalışan Bilgileri

Formun ikinci bölümünde, çalışanların kimlik bilgileri girilir. Bu bölümde, çalışanların adı, soyadı, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, cinsiyeti ve medeni durumu gibi bilgiler yer alır.

Örnek:

Çalışan Adı: Ahmet Soyadı: Yılmaz Doğum Tarihi: 01.01.1990 T.C. Kimlik Numarası: 12345678910 Cinsiyeti: Erkek Medeni Durumu: Bekar

Adım 3: İşe Başlama ve Ayrılma Bilgileri

Formun üçüncü bölümünde, çalışanların işe başlama ve ayrılma tarihleri ile çalışma süreleri gibi bilgiler yer alır.

Örnek:

İşe Başlama Tarihi: 01.01.2020 İşten Ayrılma Tarihi: 01.01.2021 Çalışma Süresi: 1 Yıl

Adım 4: Sosyal Güvenlik Kurumu Bilgileri

Formun dördüncü bölümünde, çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile ilgili bilgileri girilir. Bu bölümde, SGK sicil numarası, işe giriş tarihi, işten çıkış tarihi ve prim ödeme gün sayısı gibi bilgiler yer alır.

Örnek:

SGK Sicil Numarası: 1234567890 İşe Giriş Tarihi: 01.01.2020 İşten Çıkış Tarihi: 01.01.2021 Prim Ödeme Gün Sayısı: 365

Adım 5: İmza ve Onay Bilgileri

Formun son bölümünde, işverenin ve çalışanın imza ve onay bilgileri yer alır. İşveren, formun doğru bir şekilde doldurulduğunu onaylar ve imzasını atar. Çalışan da formun doğru bir şekilde doldurulduğunu onaylar ve imzasını atar.

Örnek:

İşveren İmza ve Onayı: Çalışan İmza ve Onayı: Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi Form 2’nin doğru bir şekilde doldurulması, işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olur. Bu belgenin zamanında ve doğru bir şekilde doldurulması, herhangi bir cezai yaptırımdan kaçınmak için önemlidir.

Örnek

Aşağıda, Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi Form 2’nin nasıl doldurulacağına dair bir örnek verilmiştir: 1. İşveren Bilgileri İşveren Adı: ABC Şirketi Adres: DEF Mahallesi, 456 Sokak, No: 7, Ankara Vergi No: 1234567890 2. Çalışan Bilgileri Çalışan Adı: Ayşe Soyadı: Yıldız Doğum Tarihi: 01.01.1995 T.C. Kimlik Numarası: 23456789012 Cinsiyeti: Kadın Medeni Durumu: Evli 3. İşe Başlama ve Ayrılma Bilgileri İşe Başlama Tarihi: 01.01.2021 İşten Ayrılma Tarihi: 01.01.2022 Çalışma Süresi: 1 Yıl 4. Sosyal Güvenlik Kurumu Bilgileri SGK Sicil Numarası: 2345678901 İşe Giriş Tarihi: 01.01.2021 İşten Çıkış Tarihi: 01.01.2022 Prim Ödeme Gün Sayısı: 365 5. İmza ve Onay Bilgileri İşveren İmza ve Onayı: Çalışan İmza ve Onayı:

Örnek 2

Aşağıda, Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi Form 2’nin nasıl doldurulacağına dair başka bir örnek verilmiştir: 1. İşveren Bilgileri İşveren Adı: XYZ Şirketi Adres: GHI Mahallesi, 789 Sokak, No: 10, İzmir Vergi No: 1234567890 2. Çalışan Bilgileri Çalışan Adı: Mehmet Soyadı: Demir Doğum Tarihi: 01.01.1992 T.C. Kimlik Numarası: 34567890123 Cinsiyeti: Erkek Medeni Durumu: Bekar 3. İşe Başlama ve Ayrılma Bilgileri İşe Başlama Tarihi: 01.01.2021 İşten Ayrılma Tarihi: – Çalışma Süresi: – 4. Sosyal Güvenlik Kurumu Bilgileri SGK Sicil Numarası: 3456789012 İşe Giriş Tarihi: 01.01.2021 İşten Çıkış Tarihi: – Prim Ödeme Gün Sayısı: – 5. İmza ve Onay Bilgileri İşveren İmza ve Onayı: Çalışan İmza ve Onayı: Bu örnek, çalışanın hala şirkette çalıştığı durumlarda formun nasıl doldurulması gerektiğini göstermektedir. Bu durumda, işten ayrılma tarihi, formun doldurulduğu tarihe kadar bilinmediği için boş bırakılabilir.