A) 9. HAFTA KAZANIMLAR M.5.1.2.9. Çarpma Ortaokul Matematik
A) 9. HAFTA KAZANIMLAR M.5.1.2.9. Çarpma Ortaokul Matematik

Çarpma Işlemi Ile Bölme Işlemi Arasındaki Ilişkiyi Örneklerle Açıklayınız

Giriş

Matematikte, çarpma işlemi ile bölme işlemi arasında sıkı bir ilişki vardır. Bu ilişki, matematik problemlerinin çözümünde önemli bir rol oynar. Bu yazıda, çarpma işlemi ile bölme işlemi arasındaki ilişkiyi örneklerle açıklayacağız.

Çarpma İşlemi ve Bölme İşlemi

Çarpma işlemi, iki sayının çarpımını bulmak için kullanılır. Örneğin, 3 ile 4’ün çarpımı 12’dir. Bölme işlemi ise, bir sayının diğer sayıya bölünmesi ile sonuçlanır. Örneğin, 12’nin 3’e bölümü 4’tür.

Çarpma İşlemi ile Bölme İşlemi Arasındaki İlişki

Çarpma işlemi ile bölme işlemi arasındaki ilişki, ters orantı ilişkisidir. Yani, çarpma işlemi yapılan bir sayı, bölme işlemi yapıldığında, bölünen sayıya orantılı olarak değişir. Bu ilişkiyi örneklerle açıklayalım.

Örnek 1

Bir bahçe için 24 metre çit gerekiyor. Bahçenin uzunluğu 6 metre ise, bahçenin genişliği kaç metredir?

Çözüm: Bahçenin çevresi, uzunluğu ve genişliği toplamının iki katıdır. Yani,

Çevre = 2 x (Uzunluk + Genişlik)

24 = 2 x (6 + Genişlik)

12 = 6 + Genişlik

Genişlik = 6 metre

Burada, bahçenin genişliği, bahçenin uzunluğuna orantılı olarak değişmektedir. Bahçenin uzunluğu arttıkça, genişliği de artacaktır. Yani, bahçenin uzunluğu ile genişliği arasında ters orantı ilişkisi vardır.

Örnek 2

Bir iş için 20 işçi, 10 günde tamamlanmaktadır. Kaç günde 40 işçi ile tamamlanır?

Çözüm: İşin tamamlanması için gereken işçi-gün sayısı, sabittir. Yani,

İşçi x Gün = Sabit

20 x 10 = 40 x Gün

Gün = 5

Burada, işçi sayısı arttıkça, işin tamamlanması için gereken gün sayısı azalacaktır. Yani, işçi sayısı ile gün sayısı arasında ters orantı ilişkisi vardır.

Sonuç

Çarpma işlemi ile bölme işlemi arasındaki ilişki, matematik problemlerinin çözümünde önemli bir role sahiptir. Bu ilişkiyi anlamak, matematik problemlerini daha kolay çözmeye yardımcı olacaktır.