Katılan istinaf dilekçesi örneği I müşteki Dilekçe Örneği
Katılan istinaf dilekçesi örneği I müşteki Dilekçe Örneği

Ceza Davası Süre Tutum Dilekçesi Örneği

Giriş

Ceza davalarında belirli süreler vardır. Bu sürelerin aşılmaması önemlidir. Aksi takdirde ceza davası düşebilir. Ancak bazı durumlarda, davanın sonuçlanması için ek süre talep edilebilir. Bu süre tutum dilekçesi ile yapılır. Bu yazımızda, ceza davası süre tutum dilekçesi örneği hakkında bilgi vereceğiz.

Süre Tutum Dilekçesi Nedir?

Adli yargıda süreler oldukça önemlidir. Belirli sürelerin aşılmaması, dava sürecinin hızlı ve adil bir şekilde tamamlanması açısından önemlidir. Süre tutum dilekçesi, ceza davalarında belirli sürelerin aşılması durumunda, mahkemeden ek süre talep etmek için yazılan dilekçedir. Bu dilekçe, ceza davalarında savunma avukatları tarafından yazılır.

Süre Tutum Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Süre tutum dilekçesi, belirli formatta yazılmalıdır. Dilekçe, mahkeme başkanlığına hitaben yazılır. Dilekçe içeriğinde, davada hangi sürenin aşıldığı ve ek süre talep edildiği belirtilir. Ayrıca, talep edilen sürenin ne kadar olduğu da dilekçede belirtilir. Dilekçe, savunma avukatı tarafından imzalanır ve mahkemeye sunulur.

Örnek Süre Tutum Dilekçesi

Örnek süre tutum dilekçesi aşağıdaki gibidir:

Örnek 1

Sayın Mahkeme Başkanlığına,

Dosya No: [Dosya Numarası]

Davacı : [Davacı İsmi]

Davacı Vekili : [Davacı Vekil İsmi]

Sanık : [Sanık İsmi]

Sanık Savunma Vekili : [Sanık Savunma Vekil İsmi]

Konu : Süre Tutum Dilekçesi

Açıklamalar : [Dilekçenin içeriği]

Sonuç ve Talep : [Ek süre talebi]

Savunma Vekili

İmza

Örnek 2

Sayın Mahkeme Başkanlığına,

Dosya No: [Dosya Numarası]

Davacı : [Davacı İsmi]

Davacı Vekili : [Davacı Vekil İsmi]

Sanık : [Sanık İsmi]

Sanık Savunma Vekili : [Sanık Savunma Vekil İsmi]

Konu : Süre Tutum Dilekçesi

Açıklamalar : [Dilekçenin içeriği]

Sonuç ve Talep : [Ek süre talebi]

Savunma Vekili

İmza

Sonuç

Ceza davalarında belirli sürelerin aşılmaması önemlidir. Ancak bazı durumlarda, davanın sonuçlanması için ek süre talep edilebilir. Bu süre tutum dilekçesi ile yapılır. Bu yazımızda, ceza davası süre tutum dilekçesi örneği hakkında bilgi verdik. Örnek dilekçeler ile süre tutum dilekçesi nasıl yazılır öğrendik.