Temyiz Süre Tutum Dilekçesi Örneği (Ceza) Av. Fatih Yaşar
Temyiz Süre Tutum Dilekçesi Örneği (Ceza) Av. Fatih Yaşar

Giriş

Ceza davalarında, hüküm verildikten sonra kararın temyiz edilebilmesi için istinaf davası açılabilir. İstinaf davası, kararın hukuka uygunluğunu denetleyen bir davasıdır. Bu aşamada, ceza mahkemesi tarafından verilen kararın bozulması için süre tutum dilekçesi verilebilir. Bu dilekçe, süre bitimine kadar yeni delillerin sunulması veya eksikliklerin tamamlanması için ek süre talep eder.

Süre Tutum Dilekçesi Örneği

Aşağıda, ceza istinaf süre tutum dilekçesi örneği yer almaktadır:

Dilekçe

Sayın İstinaf Mahkemesi Başkanlığına,

Dosya No:

Karar Tarihi:

Karar No:

Müvekkilimiz, Dosya No. ….., Karar Tarihi …., Karar No. …. ile sonuçlanan davada, hükümle ilgili olarak süre tutum dilekçesi sunmak istemektedir.

Müvekkilimiz, daha önce sunulamayan yeni delillerin varlığına dair somut bilgilere sahip olmuştur. Bu delillerin sunulması durumunda, hükümde değişiklik olabileceği düşünülmektedir. Ancak, süre bitimine kadar bu delillerin hazırlanması mümkün olmamıştır.

Bu nedenle, müvekkilimizin süre tutum dilekçesi sunarak, sürenin uzatılmasını talep etmek istiyoruz. Bu ek sürenin verilmesi, hukuki açıdan adil bir yargılama yapılabilmesi için önemlidir.

Sonuç olarak, müvekkilimizin süre tutum dilekçesi sunulması ve sürenin uzatılması talep edilmektedir. Gereğinin yapılmasını arz ederiz.

Saygılarımızla,

(Avukat İmzası)

Örnek 1

Aşağıdaki örnekte, ceza istinaf süre tutum dilekçesi örneği yer almaktadır:

Sayın İstinaf Mahkemesi Başkanlığına,

Dosya No:

Karar Tarihi:

Karar No:

Müvekkilimiz, Dosya No. ….., Karar Tarihi …., Karar No. …. ile sonuçlanan davada, hükümle ilgili olarak süre tutum dilekçesi sunmak istemektedir.

Müvekkilimiz, daha önce sunulamayan yeni delillerin varlığına dair somut bilgilere sahip olmuştur. Bu delillerin sunulması durumunda, hükümde değişiklik olabileceği düşünülmektedir. Ancak, süre bitimine kadar bu delillerin hazırlanması mümkün olmamıştır.

Bu nedenle, müvekkilimizin süre tutum dilekçesi sunarak, sürenin uzatılmasını talep etmek istiyoruz. Bu ek sürenin verilmesi, hukuki açıdan adil bir yargılama yapılabilmesi için önemlidir.

Sonuç olarak, müvekkilimizin süre tutum dilekçesi sunulması ve sürenin uzatılması talep edilmektedir. Gereğinin yapılmasını arz ederiz.

Saygılarımızla,

(Avukat İmzası)

Örnek 2

Aşağıdaki örnekte, ceza istinaf süre tutum dilekçesi örneği yer almaktadır:

Sayın İstinaf Mahkemesi Başkanlığına,

Dosya No:

Karar Tarihi:

Karar No:

Müvekkilimiz, Dosya No. ….., Karar Tarihi …., Karar No. …. ile sonuçlanan davada, hükümle ilgili olarak süre tutum dilekçesi sunmak istemektedir.

Müvekkilimiz, daha önce sunulamayan yeni delillerin varlığına dair somut bilgilere sahip olmuştur. Bu delillerin sunulması durumunda, hükümde değişiklik olabileceği düşünülmektedir. Ancak, süre bitimine kadar bu delillerin hazırlanması mümkün olmamıştır.

Bu nedenle, müvekkilimizin süre tutum dilekçesi sunarak, sürenin uzatılmasını talep etmek istiyoruz. Bu ek sürenin verilmesi, hukuki açıdan adil bir yargılama yapılabilmesi için önemlidir.

Sonuç olarak, müvekkilimizin süre tutum dilekçesi sunulması ve sürenin uzatılması talep edilmektedir. Gereğinin yapılmasını arz ederiz.

Saygılarımızla,

(Avukat İmzası)