OKUL AİLE BİRLİĞİ FAALİYET VE RAPORU Yaşar Musaoğlu İlkokulu
OKUL AİLE BİRLİĞİ FAALİYET VE RAPORU Yaşar Musaoğlu İlkokulu

Derneklerin faaliyetleri, yasal mevzuatlar gereği denetim kurulu tarafından düzenli olarak denetlenmelidir. Bu denetimler sonucunda hazırlanan faaliyet raporları, derneğin çalışmaları hakkında önemli bilgiler içermektedir. Bu yazıda, “Dernek Denetim Kurulu Faaliyet Raporu Örneği” konusunu ele alarak, bu raporun ne olduğu, hangi bilgileri içerdiği ve nasıl hazırlandığı hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

Dernek Denetim Kurulu Faaliyet Raporu Nedir?

Derneklerin yönetim organları arasında yer alan denetim kurulu, derneğin faaliyetlerinin yasal mevzuatlara uygun şekilde yürütülüp yürütülmediğini denetler. Bu denetim sonrasında hazırlanan faaliyet raporu, derneğin çalışmaları hakkında önemli bilgiler içermektedir. Faaliyet raporu, derneklerin yıllık faaliyetleri hakkında bir değerlendirme yaparak, bu faaliyetlerin yasal mevzuatlara uygunluğunu denetler.

Dernek Denetim Kurulu Faaliyet Raporu Hangi Bilgileri İçerir?

Dernek Denetim Kurulu Faaliyet Raporu, derneğin tüm faaliyetlerini kapsayan bir rapordur. Bu rapor, derneğin gelir ve giderlerini, yaptığı harcamaları, projeleri, etkinlikleri, yönetim organları ve üyeleriyle ilgili bilgileri içermektedir. Ayrıca, derneğin yasal mevzuatlara uygunluğu, denetim kurulu tarafından raporda açıkça ifade edilir. Faaliyet raporu, derneğin yönetim kurulu tarafından onaylanarak, ilgili kurumlara sunulur.

Dernek Denetim Kurulu Faaliyet Raporu Nasıl Hazırlanır?

Dernek Denetim Kurulu Faaliyet Raporu, denetim kurulu tarafından hazırlanır. Denetim kurulu, derneğin tüm faaliyetleriyle ilgili belgeleri inceleyerek, raporunu hazırlar. Rapor, derneğin faaliyet dönemi sonunda hazırlanır ve dernek yönetim kuruluna sunulur. Yönetim kurulu, raporu onayladıktan sonra, ilgili kurumlara sunulur.

Örnek 1: Dernek Denetim Kurulu Faaliyet Raporu Örneği

Dernek Denetim Kurulu Faaliyet Raporu örneği şu şekilde olabilir:

Dernek Adı:

Örnek Dernek

Yönetim Kurulu Üyeleri:

– Başkan: Ali Yılmaz
– Başkan Yardımcısı: Ayşe Aksoy
– Sekreter: Mehmet Can
– Sayman: Fatma Yıldız

Denetim Kurulu Üyeleri:

– Başkan: Ahmet Karaca
– Üye: Tuba Kılıç
– Üye: Hasan Yıldırım

2019 Yılı Gelirleri:

– Bağışlar: 10.000 TL
– Etkinlik Gelirleri: 5.000 TL
– Diğer Gelirler: 2.000 TL

2019 Yılı Giderleri:

– Personel Giderleri: 8.000 TL
– Kira Giderleri: 3.000 TL
– Etkinlik Giderleri: 4.000 TL
– Diğer Giderler: 1.000 TL

Örnek 2: Dernek Denetim Kurulu Faaliyet Raporu Örneği

Bir başka “Dernek Denetim Kurulu Faaliyet Raporu Örneği” de şu şekilde olabilir:

Dernek Adı:

İyilik Derneği

Yönetim Kurulu Üyeleri:

– Başkan: Ahmet Yıldız
– Başkan Yardımcısı: Fatma Özdemir
– Sekreter: Mehmet Ali
– Sayman: Ayşe Can

Denetim Kurulu Üyeleri:

– Başkan: Hasan Kaya
– Üye: Esra Arslan
– Üye: Murat Korkmaz

2020 Yılı Gelirleri:

– Bağışlar: 15.000 TL
– Etkinlik Gelirleri: 7.000 TL
– Diğer Gelirler: 3.000 TL

2020 Yılı Giderleri:

– Personel Giderleri: 10.000 TL
– Kira Giderleri: 4.000 TL
– Etkinlik Giderleri: 6.000 TL
– Diğer Giderler: 2.000 TL

Yukarıdaki örneklerde görüleceği gibi, Dernek Denetim Kurulu Faaliyet Raporu, derneğin yıllık faaliyetleri hakkında detaylı bilgi vermektedir. Bu rapor, derneğin çalışmalarının yasal mevzuatlara uygunluğunu denetlediği için, derneğin kurumsal yapısının sağlamlaştırılmasında önemli bir role sahiptir.