Kalınlaştırmak Perseus El yazısı genel kurul divan tutanağı
Kalınlaştırmak Perseus El yazısı genel kurul divan tutanağı

Giriş

Herhangi bir dernek için genel kurul toplantısı, en önemli toplantılardan biridir. Bu toplantıda derneğin geleceği, hedefleri, projeleri ve yönetimi gibi birçok konu ele alınır. Bu nedenle, genel kurul toplantısının tutanağı da oldukça önemlidir. Bu yazıda, “Dernek Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örneği 2019” hakkında detaylı bilgi verilecektir.

Genel Kurul Toplantısı Nedir?

Bir derneğin genel kurul toplantısı, tüm üyelerin katıldığı ve derneğin yönetim organının hesap verdiği bir toplantıdır. Bu toplantıda, derneğin faaliyetleri, gelirleri, giderleri ve gelecekteki hedefleri hakkında bilgi verilir. Ayrıca, yeni yönetim organı seçimi de bu toplantıda yapılır.

Genel Kurul Toplantısı Tutanağı Nedir?

Genel kurul toplantısında yapılan konuşmalar, alınan kararlar, seçim sonuçları gibi birçok bilgi tutanağa geçirilir. Bu tutanak, derneğin tüm üyelerine dağıtılır ve ayrıca dernek kayıtlarında da saklanır. Bu sayede, derneğin yönetimi, üyeleri ve dış dünya, toplantıda nelerin konuşulduğunu ve kararların ne olduğunu öğrenebilir.

Dernek Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örneği 2019

Dernek genel kurul toplantı tutanağı, belirli bir formata göre hazırlanır. Bu formata uygun olarak hazırlanmış bir örnek tutanak, dernekler için oldukça faydalı olabilir. Aşağıda, “Dernek Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örneği 2019” verilmiştir:

Örnek Tutanağın Başlığı

Dernek Adı:

Toplantı Tarihi:

Toplantı Yeri:

Açılış Konuşması

Toplantının açılış konuşması yapılır.

Toplantıya Katılan Üyelerin Tespiti

Derneğin üyelerinden toplantıya katılanların listesi tutulur.

Toplantı Yönetimi Seçimi

Toplantı yönetimi için başkan ve katip seçimi yapılır. Yönetim organı, toplantının düzenli bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri alır.

Dernek Yönetiminin Faaliyet Raporu ve Gelir-Gider Tablosu

Dernek yönetimi, faaliyetleri hakkında rapor sunar ve gelir-gider tablosunu açıklar.

Yeni Yönetim Seçimi

Yeni yönetim organı seçimi yapılır. Seçim sonuçları tutanağa geçirilir.

Dilek ve Temenniler

Üyelerin dilek ve temennileri dinlenir.

Kapanış Konuşması

Toplantının kapanış konuşması yapılır.

Örnek Tutanağın Özellikleri

Dernek genel kurul toplantı tutanağı, yukarıda belirtilen özelliklere uygun olarak hazırlanmalıdır. Tutanağın başlığına, toplantının yapıldığı derneğin adı, toplantı tarihi ve yeri yazılmalıdır. Ayrıca, açılış konuşması, üye tespitleri, toplantı yönetimi seçimi, faaliyet raporu, yeni yönetim seçimi, dilek ve temenniler ve kapanış konuşması gibi konular sırasıyla tutanağa geçirilmelidir.

Sonuç

Dernek genel kurul toplantı tutanağı, derneklerin en önemli belgelerinden biridir. Bu belge, derneğin yönetimi, üyeleri ve dış dünya için oldukça faydalıdır. “Dernek Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örneği 2019” yazımızda, bu tutanağın nasıl hazırlanması gerektiği ve örnek bir tutanak verilmiştir. Bu bilgiler, dernekler için oldukça yararlı olacaktır.

Örnek 2: Dernek Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örneği 2019

Dernek Adı: XYZ Derneği

Toplantı Tarihi: 01.01.2019

Toplantı Yeri: ABC Konferans Salonu

Açılış Konuşması

Toplantı, saat 14:00’da başladı. Açılış konuşması, dernek başkanı tarafından yapıldı.

Toplantıya Katılan Üyelerin Tespiti

Toplantıya, dernek üyelerinden 50 kişi katıldı. Katılımcıların isimleri aşağıdadır:

  1. Ali Yılmaz
  2. Ayşe Aktaş
  3. Burak Demir
  4. Canan Özdemir

Toplantı Yönetimi Seçimi

Toplantı yönetimi için başkanlık için Ali Yılmaz, katiplik için de Ayşe Aktaş aday gösterildi. Yapılan oylama sonucunda, Ali Yılmaz başkanlığa seçildi ve Ayşe Aktaş da katip olarak görev yapmaya başladı.

Dernek Yönetiminin Faaliyet Raporu ve Gelir-Gider Tablosu

Dernek yönetimi, 2018 yılı faaliyetlerini anlattı. Ayrıca, gelir-gider tablosunu da açıkladı. Faaliyet raporu ve gelir-gider tablosu, tutanak ekinde sunulmuştur.

Yeni Yönetim Seçimi

Yeni yönetim organı seçimi için 7 aday aday oldu. Yapılan oylama sonucunda, şu kişiler yeni yönetim organına seçildiler:

  • Emre Özkan
  • Fatma Yıldız
  • Gökçe Kaya
  • Hakan Şahin
  • Merve Çetin

Yönetim organının başkanı, Emre Özkan oldu.

Dilek ve Temenniler

Üyelerin dilek ve temennileri alındı. Bazı üyeler, derneğin daha fazla etkinlik