Genel Kurul Toplantı Tutanağı Erhallar Demir Çelik San ve Tic. A.Ş.
Genel Kurul Toplantı Tutanağı Erhallar Demir Çelik San ve Tic. A.Ş.

Giriş

Bir derneğin olağan genel kurul toplantısı, yönetim kurulunun belirlediği tarihte ve yerde yapılır. Bu toplantıda derneğin yönetim kurulu, başkanı ve diğer organları, olağan faaliyet raporunu ve mali raporunu üyelere sunarlar. Üyeler de bu raporları inceleyerek, yönetim kurulunu ibra edebilir veya etmeyebilirler. Ayrıca, derneğin gelecek dönemdeki faaliyetlerine ve bütçesine dair kararlar da alınır. Bu nedenle, olağan genel kurul toplantısı tutanağı, derneğin yönetiminde önemli bir yere sahiptir.

Dernek Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örneği

Dernek olağan genel kurul toplantı tutanağı, genellikle aşağıdaki bilgileri içerir:

Tarih ve Yer

Toplantının yapıldığı tarih ve yer bu bölümde belirtilir. Örneğin:

Tarih: 01.01.2021

Yer: Dernek Merkezi

Açılış

Toplantının başlangıcında, toplantı başkanı tarafından açılış konuşması yapılır. Bu konuşmada, toplantının amacı ve gündemi açıklanır. Ayrıca, toplantıya katılan üyelerin isimleri de burada belirtilir.

Divan Seçimi

Toplantının yönetimi için bir divan seçilir. Divan, başkan, katip ve üye olarak üç kişiden oluşur. Divan seçimi, genellikle üyelerin aday göstermesi ve oylama ile yapılır.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Yönetim kurulu, olağan genel kurul toplantısında, geçmiş dönemde yaptığı faaliyetleri üyelere sunar. Faaliyet raporu, derneğin amaçlarına uygun olarak yapılan etkinlikleri, projeleri ve diğer çalışmaları içerir.

Mali Rapor

Derneğin mali durumu, olağan genel kurul toplantısında üyelere sunulur. Mali raporda, derneğin gelirleri, giderleri, borçları ve varlıkları yer alır. Raporda ayrıca, denetim kurulunun raporu da bulunur.

İbra ve Seçimler

Üyeler, yönetim kurulu faaliyet raporunu ve mali raporu inceledikten sonra, yönetim kurulunu ibra edebilir veya etmeyebilirler. Ayrıca, yönetim kurulu üyelerinin ve denetim kurulu üyelerinin seçimi de bu bölümde yapılır.

Diğer Konular

Dernek olağan genel kurul toplantısında, gelecek dönemdeki faaliyetler ve bütçe de ele alınır. Bu konularda, üyelerin görüşleri alınır ve kararlar alınır.

Örnek Dernek Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Aşağıdaki örnek, bir derneğin olağan genel kurul toplantı tutanağıdır:

Tarih: 01.01.2021

Yer: Dernek Merkezi

Açılış: Toplantı başkanı Ali Bey tarafından açılış konuşması yapıldı. Toplantıya katılan üyelerin isimleri aşağıda belirtilmiştir:

  • Ahmet Bey
  • Aysel Hanım
  • Fatih Bey
  • Gül Hanım
  • İbrahim Bey
  • Merve Hanım

Divan Seçimi: Divan, başkan Ali Bey, katip Ahmet Bey ve üye Aysel Hanım olarak seçildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu: Derneğimiz, geçtiğimiz dönemde birçok etkinlik düzenledi. Bu etkinlikler arasında, çevre temizliği çalışmaları, kitap okuma etkinlikleri ve gönüllü çalışmalar yer aldı. Ayrıca, derneğimiz çocukların eğitimine destek olmak amacıyla bir okulun ihtiyaçlarını karşıladı.

Mali Rapor: Derneğimizin gelirleri, bağışlar ve dernek üyelerinin aidatlarından oluştu. Giderlerimiz ise, etkinlikler, projeler ve okul ihtiyaçları için yapılan harcamalardan oluştu. Borcumuz bulunmamaktadır. Denetim kurulu, derneğimizin mali durumunu inceledi ve herhangi bir olumsuzluk bulunmadı.

İbra ve Seçimler: Yönetim kurulumuz, ibra edildi. Yönetim kurulumuzun yeni dönem üyeleri şunlardır:

  • Fatih Bey
  • Gül Hanım
  • İbrahim Bey

Denetim kurulu üyeleri de aynı şekilde seçildi.

Diğer Konular: Derneğimiz, gelecek dönemde de çevre temizliği çalışmaları, kitap okuma etkinlikleri ve gönüllü çalışmalar yapmaya devam edecektir. Ayrıca, çocukların eğitimine destek olmak amacıyla yeni projeler planlanmaktadır. Bu projeler, üyelerimizin katkıları ile gerçekleştirilecektir.

Sonuç

Dernek olağan genel kurul toplantı tutanağı, derneğin yönetiminde önemli bir yere sahiptir. Bu tutanak, derneğin faaliyetlerini ve mali durumunu üyelere açık bir şekilde sunar. Ayrıca, yönetim kurulunun yeni üyeleri seçilerek, derneğin gelecek dönemdeki faaliyetleri belirlenir.