Atama işleminin iptali dava dilekçesi Atama İptali Davası Nasıl
Atama işleminin iptali dava dilekçesi Atama İptali Davası Nasıl

Devlet Memurluğundan Çıkarma İptal Davası Dilekçe Örneği

Giriş

Devlet memurları, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ancak, bazı durumlarda, memurların yanlış bir davranışı nedeniyle görevlerinden çıkarılmaları gerekebilir. Bu durumda, memurların haklarını korumak için bir dava açma hakları vardır. Bu makalede, devlet memurluğundan çıkarma iptal davası dilekçe örneği hakkında bilgi vereceğiz.

Devlet Memurluğundan Çıkarma İptal Davası Nedir?

Devlet memurluğundan çıkarma iptal davası, devlet memurlarının görevden çıkarılmalarını hukuki olarak iptal etmek için açtıkları bir davayı ifade eder. Bu tür davalarda, memurların görevden çıkarılmalarının nedenlerinin hukuka uygun olmadığı veya işlemlerin usulsüz yapıldığı iddia edilmektedir.

Devlet Memurluğundan Çıkarma İptal Davası Dilekçe Örneği

Aşağıda devlet memurluğundan çıkarma iptal davası dilekçe örneği verilmiştir:

Dilekçe

İdare Mahkemesi Başkanlığına,

Adı, soyadı:

TC Kimlik Numarası:

Adres:

E-posta:

Telefon:

Davacı

Adı, soyadı:

TC Kimlik Numarası:

Adres:

E-posta:

Telefon:

Davalı İdare:

İşlem:

İşlem Tarihi:

Açıklamalar:

Gerekçe

Davacı, davalı idarede memur olarak görev yapmaktaydı. Ancak, idare tarafından yapılan işlemle görevinden çıkarıldı. Davacı, bu işlemin hukuka uygun olmadığını ve usulsüz yapıldığını ileri sürmektedir. İdare tarafından yapılan işlemin hukuka uygun olmadığı ve usulsüz yapıldığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

Sonuç ve Talep

Bu nedenle, davacı tarafından yapılan başvurunun kabulüne, davalı idare tarafından yapılan işlemin iptaline ve davacının görevine iade edilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ederim.

Örnek 1

Aşağıda verilen örnekte, bir devlet memurunun görevinden haksız yere çıkarılması ve bunun hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle açılan davada kullanılan dilekçe örneği yer almaktadır:

Dilekçe

İdare Mahkemesi Başkanlığına,

Adı, soyadı: Ali Yılmaz

TC Kimlik Numarası: 12345678900

Adres: İstanbul / Beykoz

E-posta: [email protected]

Telefon: 0555 555 55 55

Davacı

Adı, soyadı: İdare Mahkemesi Başkanlığı

Davalı İdare: İstanbul Emniyet Müdürlüğü

İşlem: Görevden Çıkarma

İşlem Tarihi: 01.01.2020

Açıklamalar: Ben İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan bir polis memuruydum. Ancak, hiçbir gerekçe gösterilmeden görevimden çıkarıldım. Bu işlem hukuka aykırıdır ve görevime iade edilmem gerekmektedir.

Gerekçe

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan işlem, hukuka uygun değildir. İşlem, hiçbir gerekçe gösterilmeden yapılmıştır ve bu nedenle hukuka aykırıdır. Bu nedenle, işlemin iptaline ve görevime iade edilmeme karar verilmesini talep ediyorum.

Sonuç ve Talep

Bu nedenle, davacı tarafından yapılan başvurunun kabulüne, davalı idare tarafından yapılan işlemin iptaline ve davacının görevine iade edilmesine karar verilmesini talep ederim.

Örnek 2

Aşağıda verilen örnekte, bir devlet memurunun görevinden çıkarılmasının hukuka uygun olduğu gerekçesiyle açılan davada kullanılan dilekçe örneği yer almaktadır:

Dilekçe

İdare Mahkemesi Başkanlığına,

Adı, soyadı: Ayşe Yaşar

TC Kimlik Numarası: 98765432100

Adres: Ankara / Çankaya

E-posta: [email protected]

Telefon: 0555 555 55 56

Davacı

Adı, soyadı: İdare Mahkemesi Başkanlığı

Davalı İdare: Ankara Valiliği

İşlem: Görevden Çıkarma

İşlem Tarihi: 01.01.2020

Açıklamalar: Ben Ankara Valiliği’nde görev yapan bir memurdum. Ancak, idare tarafından yapılan değerlendirme sonucu görevimden çıkarıldım. Bu işlem hukuka uygun olup, iptal edilmesi gerekmemektedir.

Gerekçe

Ankara Valiliği tarafından yapılan işlem, hukuka uygun bir şekilde yapılmıştır. Değerlendirme sonucu, davacının görev yapmak için uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle, işlemin iptal edilmesi gereksizdir.

Sonuç ve Talep

Bu nedenle, davacı tarafından yapılan başvurunun reddine, davalı idare tarafından yapı