Türk Medeni Hukuku, CISG, Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi
Türk Medeni Hukuku, CISG, Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi

Giriş

Edinilmiş mallara katılma alacağı, bir malvarlığına sahip olan kişilerin bu malvarlığına ortak olan diğer kişilerle paylaşımını sağlamak amacıyla düzenlenen bir hukuki mekanizmadır. Bu mekanizma ile edinilmiş mallara katılma alacağı olan kişiler, malvarlığına ortak olan diğer kişilerle birlikte, bu malvarlığından elde edilen gelirlerden pay alabilirler. Edinilmiş mallara katılma alacağı davası ise, bu payın tahsili amacıyla açılan bir hukuki davadır.

Edinilmiş Mallara Katılma Alacağı Davası Nedir?

Edinilmiş mallara katılma alacağı davası, bir malvarlığına ortak olan kişilerin bu malvarlığından elde edilen gelirleri paylaşmalarını sağlamak amacıyla açılan bir hukuki davadır. Bu dava, malvarlığına ortak olan kişilerin, bu malvarlığından elde edilen gelirlerden pay almak istemeleri durumunda açılabilir. Edinilmiş mallara katılma alacağı davası, Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Edinilmiş Mallara Katılma Alacağı Davası Nasıl Açılır?

Edinilmiş mallara katılma alacağı davası, mahkemeye verilecek bir dilekçe ile açılır. Dilekçede, davacının adı, soyadı, adresi, T.C. kimlik numarası ve avukatının varsa adı, soyadı ve adresi belirtilir. Ayrıca, davaya konu olan malvarlığı, malvarlığına ortak olan diğer kişilerin adı, soyadı ve adresleri ile edinilmiş mallara katılma alacağı miktarı da belirtilir.

Edinilmiş Mallara Katılma Alacağı Davası Örneği

Davacı Bilgileri

Adı Soyadı: Ali Yılmaz

Adresi: İstanbul

T.C. Kimlik Numarası: 12345678901

Davalı Bilgileri

Adı Soyadı: Ahmet Demir

Adresi: İzmir

Edinilmiş Mallara Katılma Alacağı Miktarı: 10.000 TL

Dava Konusu Olan Malvarlığı

Şirketin ortaklık payları

Dilekçe Metni

Sayın Mahkeme Hakimi,

Ben Ali Yılmaz, İstanbul adresinde ikamet eden bir vatandaşım. Davalı Ahmet Demir ile birlikte şirketin ortaklarıyız. Şirketin elde ettiği gelirlerden benim edinilmiş mallara katılma alacağım 10.000 TL’dir. Ancak davaya konu olan malvarlığından bu alacağımı tahsil edemedim.

Bu nedenle, edinilmiş mallara katılma alacağımın tahsili için davalı Ahmet Demir’e karşı dava açmak zorunda kaldım. Bu dava sonucunda, edinilmiş mallara katılma alacağımın tahsili için gerekli olan işlemlerin yapılmasını talep ediyorum.

Saygılarımla,

Ali Yılmaz

Edinilmiş Mallara Katılma Alacağı Davası Ne Zaman Açılabilir?

Edinilmiş mallara katılma alacağı davası, malvarlığına ortak olan kişilerin bu malvarlığından elde edilen gelirlerin dağıtımı yapılmadan önce veya dağıtım yapıldıktan sonra açılabilir. Ancak, malvarlığına ortak olan kişilerin bu malvarlığından elde edilen gelirlerin dağıtımı yapıldıktan sonra açacakları edinilmiş mallara katılma alacağı davası, belirli bir süre içinde açılmalıdır. Bu süre, Türk Medeni Kanunu’nun 225. maddesinde düzenlenmiştir.

Edinilmiş Mallara Katılma Alacağı Davası Süresi Nedir?

Edinilmiş mallara katılma alacağı davası, malvarlığına ortak olan kişilerin bu malvarlığından elde edilen gelirlerin dağıtımı yapıldıktan sonra açacakları dava için belirli bir süre bulunmaktadır. Bu süre, Türk Medeni Kanunu’nun 225. maddesinde düzenlenmiştir ve genel olarak 1 yıldır. Ancak, bu süre bazı durumlarda daha kısa veya daha uzun olabilir.

Edinilmiş Mallara Katılma Alacağı Davası Nerede Açılır?

Edinilmiş mallara katılma alacağı davası, malvarlığına ortak olan kişilerin ikametgahının bulunduğu yerde veya malvarlığına konu olan taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkemede açılabilir. Ayrıca, tarafların anlaşması durumunda başka bir yerde de açılabilir.

Edinilmiş Mallara Katılma Alacağı Davası Sonucu Ne Olur?

Edinilmiş mallara katılma alacağı davası sonucunda, mahkeme tarafından verilecek bir karar ile edinilmiş mallara katılma alacağı olan kişiler, malvarlığına ortak olan diğer kişilerle birlikte, bu malvarlığından elde edilen gelirlerden pay alabilirler. Bu pay, edinilmiş mallara katılma alacağı olan kişilerin paylarına göre belirlenir.

Edinilmiş Mallara Katılma Alacağı Davası Örneği 2

Davacı Bilgileri

Adı Soyadı: Ayşe Özkan

Adresi: Ankara

T.C. Kimlik Numarası: 23456789012

Davalı Bilgileri

Adı Soyadı: Mehmet Yıldız

Ad