KAYSERİ ÇOCUK GÖRÜŞME MERKEZİ FAALİYETE BAŞLADI.
KAYSERİ ÇOCUK GÖRÜŞME MERKEZİ FAALİYETE BAŞLADI.

Eğitim Tedbiri Uygulama Planı Doldurulmuş Örneği

Eğitim tedbiri uygulama planı, iş sağlığı ve güvenliği açısından oldukça önemlidir. Bu plan, iş yerindeki risklerin belirlenmesi ve bu risklerin önlenmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla hazırlanır. Bu yazıda, eğitim tedbiri uygulama planı doldurulmuş örneği hakkında bilgi vereceğiz.

Eğitim Tedbiri Uygulama Planı Nedir?

Eğitim tedbiri uygulama planı, iş sağlığı ve güvenliği açısından önemli bir belgedir. Bu belge, iş yerindeki riskleri belirlemek ve bu riskleri önlemek için alınacak tedbirleri belirlemek amacıyla hazırlanır. Eğitim tedbiri uygulama planı, iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereği hazırlanması zorunlu olan bir belgedir.

Eğitim Tedbiri Uygulama Planı Nasıl Hazırlanır?

Eğitim tedbiri uygulama planı hazırlanırken, öncelikle iş yerindeki risklerin belirlenmesi gerekmektedir. Riskler belirlendikten sonra, bu risklerin önlenmesi için alınacak tedbirler belirlenir. Bu tedbirler arasında eğitim tedbirleri de bulunabilir. Eğitim tedbirleri, işçilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirilmesi için alınan tedbirlerdir.

Eğitim Tedbiri Uygulama Planı Örneği

Aşağıda, eğitim tedbiri uygulama planı doldurulmuş örneği bulabilirsiniz:

Örnek 1:

İşyeri Adı: XYZ Fabrikası

İşyeri Adresi: İstanbul

İşyeri Faaliyet Alanı: Metal İşleme

Riskler: Kesici ve delici aletler, yüksekten düşme, yangın

Tedbirler: Çalışanlara kesici ve delici aletler konusunda eğitim verilecek, çalışanlar yüksekten düşme riskine karşı koruyucu ekipman kullanacak, yangın söndürme ekipmanları yerleştirilecek ve çalışanlara yangın konusunda eğitim verilecek.

Örnek 2:

İşyeri Adı: ABC İnşaat Şirketi

İşyeri Adresi: Ankara

İşyeri Faaliyet Alanı: İnşaat

Riskler: Yüksekten düşme, elektrik çarpması, iş makineleri

Tedbirler: Çalışanlara yüksekten düşme riskine karşı koruyucu ekipman kullanacakları konusunda eğitim verilecek, elektrik çarpması riskine karşı önlemler alınacak ve çalışanlara elektrik konusunda eğitim verilecek, iş makineleri konusunda çalışanlara eğitim verilecek ve iş makinelerinin güvenli kullanımı için önlemler alınacak.

Sonuç

Eğitim tedbiri uygulama planı, iş sağlığı ve güvenliği açısından çok önemlidir. Bu planın hazırlanması, iş yerindeki risklerin belirlenmesi ve bu risklerin önlenmesi açısından büyük önem taşır. Yukarıda verilen örneklerde, eğitim tedbiri uygulama planı nasıl hazırlanır ve nasıl doldurulur konusunda bilgi verilmiştir.