Sakarya Üniversitesi GIDA MÜHENDİSLİĞİ Üretim Akış Şemaları
Sakarya Üniversitesi GIDA MÜHENDİSLİĞİ Üretim Akış Şemaları

Giriş

Endüstri mühendisliği öğrencileri, staj programları sayesinde teorik bilgilerini pratikte uygulama fırsatı bulurlar. Bu staj programları, öğrencilerin iş hayatına atılmadan önce deneyim kazanmalarını sağlar. Bu makalede, endüstri mühendisliği öğrencilerinin staj defteri hazırlarken nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatacağız. Ayrıca, bir endüstri mühendisliği imalat stajı defteri örneği de paylaşacağız.

Staj Defteri Nedir?

Staj defteri, öğrencilerin staj süresince yaptıkları işleri, gözlemleri ve öğrendikleri bilgileri kaydettiği bir dökümandır. Staj defteri, öğrencilerin staj süresince aldıkları eğitim ve deneyimleri gösterir ve staj sonundaki değerlendirme sürecinde kullanılır. Staj defteri, öğrencilerin staj sürecindeki gelişimlerini takip etmelerine ve gelecekteki iş hayatlarında referans olacak bir belge oluşturmalarına yardımcı olur.

Staj Defteri Nasıl Hazırlanır?

Staj defteri, öğrencilerin staj süresince yaptıkları işlerin detaylı bir şekilde kaydedildiği bir dökümandır. Staj defteri hazırlarken aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir:

  • Staj defteri düzenli olarak tutulmalıdır. Her gün yapılan işler, gözlemler ve öğrenilen bilgiler kaydedilmelidir.
  • Staj defteri, öğrencinin staj sürecindeki gelişimini yansıtmalıdır. Bu nedenle, öğrenci her gün ne öğrendiğini, hangi konularda kendini geliştirdiğini ve hangi konularda zorlandığını kaydetmelidir.
  • Staj defteri, öğrencinin staj yaptığı firmaya ve görevine göre özelleştirilmelidir. Öğrenci, staj yaptığı firmada hangi işleri yaptıysa, hangi süreçleri gözlemlediyse ve hangi bilgileri öğrendiyse bunları detaylı bir şekilde kaydetmelidir.
  • Staj defteri, öğrencinin kendine ve iş hayatına olan bakış açısını yansıtmalıdır. Öğrenci, staj sürecinde kendini nasıl geliştirdiğini ve gelecekteki iş hayatında nasıl bir rol üstleneceğini düşünmelidir.

Endüstri Mühendisliği İmalat Stajı Defteri Örneği

Aşağıda, bir endüstri mühendisliği öğrencisinin imalat stajı defteri örneği verilmiştir:

Tarih: 01.07.2021

Bugün stajımın ilk günüydü. Stajımı ABC Şirketi’nin üretim departmanında yapıyorum. Sabah saat 08:30’da işe başladım ve önce şirketin genel tanıtımı yapıldı. Daha sonra, üretim departmanının işleyişi hakkında bilgi aldım. Öğleden sonra, üretim bandında çalışan işçilerle birlikte çalıştım ve üretim sürecini yakından gözlemledim. Üretim sürecindeki her adımı öğrendim ve hangi makinenin ne işe yaradığını öğrendim.

Tarih: 05.07.2021

Bugün üretim bandındaki bir makinenin arızası nedeniyle üretim durdu. Makinenin arızasını tespit ettim ve gerekli tamir işlemlerini yaptım. Bu süreçte, makine parçalarını nasıl söküp takacağımı ve hangi malzemeleri kullanacağımı öğrendim. Makine tamir edildikten sonra üretim sürecine devam edildi.

Tarih: 10.07.2021

Bugün, ABC Şirketi’nin depo ve lojistik departmanında çalıştım. Depo yönetimi ve stok takibi hakkında bilgi aldım. Daha sonra, müşteri siparişlerini hazırlamak için depo içindeki malları topladım. Sipariş hazırlama sürecinde hangi adımların takip edildiğini öğrendim.

Tarih: 15.07.2021

Bugün, ABC Şirketi’nin kalite kontrol departmanında çalıştım. Üretim bandından çıkan ürünlerin kalite kontrolü yapıldı. Bu süreçte, hangi testlerin uygulandığını ve kalite kontrol sürecinde hangi kriterlerin takip edildiğini öğrendim. Ayrıca, kalite kontrol raporlarının nasıl hazırlandığını ve hangi verilerin kaydedildiğini öğrendim.

Tarih: 20.07.2021

Bugün, ABC Şirketi’nin üretim planlama departmanında çalıştım. Üretim planlama süreci hakkında bilgi aldım ve hangi verilerin kullanılarak üretim planlaması yapıldığını öğrendim. Daha sonra, üretim planlama yazılımını kullanarak bir üretim planı hazırladım. Üretim planı hazırlarken, hangi malzemelerin ne kadar kullanılacağını ve hangi üretim sürecinin hangi zamanda yapılacağını belirledim.

Tarih: 25.07.2021

Bugün, stajımın son günüydü. Staj boyunca öğrendiğim bilgileri ve deneyimleri staj defterime kaydettim. Staj defterinde, staj yaptığım departmanlar hakkında detaylı bilgi verdim ve hangi işleri yaptığımı anlattım. Ayrıca, staj sürecinde kendimi nasıl geliştirdiğimi ve gelecekteki iş hayatımda neler yapabileceğimi düşündüm. Staj defterimi staj sorumluma teslim ettim ve stajımı tamamladım.

Bu makalede, endüstri mühendisliği öğrencilerinin staj defteri hazırlarken nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattık. Ayrıca, bir endüstri mühendisliği imalat stajı defteri örneği de paylaştık. Staj sürecinde kaydedilen bilgiler, öğrencilerin gelecekteki iş hayatında referans olacak bir belge oluşturmalarına yardımcı olur.