Mustafa Cengiz Etik Kurul'a sevk edildi Spor
Mustafa Cengiz Etik Kurul'a sevk edildi Spor

Etik Kurul Nedir?

Etik kurul, bir araştırma çalışmasının insanlar, hayvanlar ve bitkiler dahil olmak üzere tüm canlılara vereceği zararları önlemek amacıyla oluşturulmuş bir komitedir. Bu kurul, araştırma çalışmasının etik, yasal ve bilimsel standartlarına uygunluğunu denetlemektedir.

Üsküdar Üniversitesi Etik Kurulu

Üsküdar Üniversitesi, etik kurul oluşturarak araştırma çalışmalarının etik, yasal ve bilimsel standartlarına uygunluğunu denetlemektedir. Bu kurul, tüm çalışmaların insanlara, hayvanlara ve bitkilere zarar vermeden yapılmasını sağlamaktadır.

Etik Kurul Başvuru Formu Örneği

Üsküdar Üniversitesi Etik Kurulu başvuru formu örneği, araştırmacıların araştırma çalışmalarını etik, yasal ve bilimsel standartlara uygun olarak yürütmesini sağlamaktadır. Başvuru formunda, araştırmacılar çalışmanın amaçları, yöntemleri, katılımcılar, riskler ve faydalar gibi bilgileri detaylı bir şekilde açıklamalıdır.

Örnek 1: İnsanlar Üzerinde Yapılacak Araştırmalar İçin Etik Kurul Başvuru Formu Örneği

Araştırmacıların insanlar üzerinde yapacakları araştırmalar için etik kurul başvuru formu örneği, araştırmacıların çalışmalarını etik, yasal ve bilimsel standartlara uygun olarak yürütmesini sağlamaktadır. Bu başvuru formunda, araştırmacılar insanların rızasını nasıl alacaklarını, veri gizliliği ve güvenliği gibi konuları nasıl ele alacaklarını detaylı bir şekilde açıklamalıdır.

Örnek 2: Hayvanlar Üzerinde Yapılacak Araştırmalar İçin Etik Kurul Başvuru Formu Örneği

Araştırmacıların hayvanlar üzerinde yapacakları araştırmalar için etik kurul başvuru formu örneği, araştırmacıların çalışmalarını etik, yasal ve bilimsel standartlara uygun olarak yürütmesini sağlamaktadır. Bu başvuru formunda, araştırmacılar hayvanların bakımı, beslenmesi ve barınması gibi konuları nasıl ele alacaklarını detaylı bir şekilde açıklamalıdır.

Sonuç

Etik kurul başvuru formu örneği Üsküdar Üniversitesi tarafından oluşturulmuş ve araştırmacıların araştırma çalışmalarını etik, yasal ve bilimsel standartlara uygun olarak yürütmesini sağlamaktadır. Bu başvuru formu, insanlar, hayvanlar ve bitkiler dahil olmak üzere tüm canlılara vereceği zararları önlemek amacıyla oluşturulmuş etik kurul tarafından denetlenmektedir.