FUTURE TENSE (going to) worksheet
FUTURE TENSE (going to) worksheet

Future Tense Nedir?

İngilizce’de, gelecekte gerçekleşecek bir olayı anlatmak için kullanılan bir tense (zaman) vardır. Bu tense, “be going to” olarak bilinir. Bu tense, belirli bir plan veya niyet olduğunu gösterir ve genellikle bir zamana bağlıdır.

Be Going To Nasıl Kullanılır?

“Be going to” tense’i, bir olayın gelecekte olacağını belirtmek için kullanılır. Bu tense, “am”, “is” veya “are” ile birlikte kullanılır ve “going to” ifadesi ile tamamlanır. Ayrıca, “not” eki ile birlikte olumsuz hallerde kullanılabilir. Örneğin: – I am going to study for my exam tomorrow. (Yarın sınavım için çalışacağım.) – She is going to travel to Paris next month. (O, gelecek ay Paris’e seyahat edecek.) – They are not going to attend the party tonight. (Onlar, bu gece partiye katılmayacaklar.)

Örnek Cümleler

İşte “be going to” tense’i ile oluşturulmuş bazı örnek cümleler: 1. I am going to buy a new car next week. 2. He is going to start a new job next month. 3. They are going to move to a new house soon. 4. She is not going to attend the concert tonight. 5. We are going to celebrate our anniversary at a fancy restaurant. 6. They are going to watch a movie at home tonight. 7. He is going to propose to his girlfriend on Valentine’s Day. 8. I am not going to eat fast food anymore. 9. She is going to learn a new language this year. 10. They are going to visit their grandparents next weekend.

Be Going To ile Future Tense Karşılaştırması

Gelecekteki olayları anlatmak için, “be going to” tense’i yanı sıra “will” tense’i de kullanılabilir. “Will” tense’i, daha belirsiz bir niyet veya plan gösterirken, “be going to” tense’i, daha kesin bir niyet veya plan gösterir. Örneğin: – I will study for my exam tomorrow. (Yarın sınavım için çalışacağım.) – She will travel to Paris next month. (O, gelecek ay Paris’e seyahat edecek.) Bu cümlelerde, “will” tense’i, daha belirsiz bir niyet gösterirken, “be going to” tense’i daha kesin bir niyet göstermektedir.

Sonuç

“Be going to” tense’i, gelecekteki plan ve niyetleri anlatmak için kullanılan bir tense’dir. Bu tense, belirli bir plan veya niyet olduğunu gösterir ve genellikle bir zamana bağlıdır. İngilizce öğrenenler için, “be going to” tense’i kullanarak basit ve anlaşılır cümleler oluşturmak oldukça kolaydır. Bu tense’i öğrenerek, İngilizce konuşurken daha akıcı ve doğal bir şekilde ifade edebilirsiniz.