İngilizce Gramer Sayfa 5 / 5 EnglishCentral Blog
İngilizce Gramer Sayfa 5 / 5 EnglishCentral Blog

Future Tense Konu Anlatımı Ve Örnekler

Future Tense Nedir?

Future Tense, İngilizce’de gelecek zamanı ifade etmek için kullanılan bir zaman yapısıdır. Simple Future, Future Continuous, Future Perfect ve Future Perfect Continuous olmak üzere dört farklı çeşidi vardır. Bu zaman yapısı, bir olayın ne zaman gerçekleşeceğini veya gerçekleşme olasılığını belirtmek için kullanılır.

Simple Future Tense

Simple Future Tense, gelecekte gerçekleşecek bir olayı veya eylemi ifade etmek için kullanılır. Bu zaman yapısında, fiilin yalın hali kullanılır ve cümle sonuna “will” yardımcı fiili eklenir. Örnek olarak;

Örnek:

I will go to the cinema tomorrow. (Yarın sinemaya gideceğim.)

Future Continuous Tense

Future Continuous Tense, gelecekteki bir zamanda devam etmekte olan bir olayı veya eylemi ifade etmek için kullanılır. Bu zaman yapısında, fiilin “be” fiili ile birlikte “-ing” takısı kullanılır ve cümle sonuna da “will” yardımcı fiili eklenir. Örnek olarak;

Örnek:

I will be studying at the library at 6 pm tomorrow. (Yarın saat 6’da kütüphanede ders çalışıyor olacağım.)

Future Perfect Tense

Future Perfect Tense, gelecekteki bir zamanda tamamlanacak bir olayı veya eylemi ifade etmek için kullanılır. Bu zaman yapısında, fiilin “have” fiili ile birlikte üçüncü hali kullanılır ve cümle sonuna da “will” yardımcı fiili eklenir. Örnek olarak;

Örnek:

I will have finished my homework by 9 pm tonight. (Bu gece saat 9’da ödevimi bitirmiş olacağım.)

Future Perfect Continuous Tense

Future Perfect Continuous Tense, gelecekteki bir zamanda belli bir süre boyunca devam etmekte olan bir olayı veya eylemi ifade etmek için kullanılır. Bu zaman yapısında, fiilin “have” fiili ile birlikte “-ing” takısı kullanılır ve cümle sonuna da “will” yardımcı fiili eklenir. Örnek olarak;

Örnek:

I will have been working at this company for 5 years next month. (Gelecek ay bu şirkette 5 yıldır çalışıyor olacağım.)

Future Tense Kullanımı

Future Tense, gelecekteki bir olayı veya eylemi ifade etmek için kullanıldığı gibi, aynı zamanda gelecekte gerçekleşmesi muhtemel bir olayı veya eylemi de ifade edebilir. Bu durumda cümlede “probably” gibi bir belirsizlik ifadesi kullanılabilir. Örnek olarak;

Örnek:

I will probably stay at home tonight. (Bu gece evde kalacağım muhtemelen.)

Future Tense Olumsuz Cümleler

Future Tense kullanırken olumsuz cümleler oluşturmak için “not” kelimesi kullanılır. Örnek olarak;

Örnek:

I will not go to the party tomorrow. (Yarın partiye gitmeyeceğim.)

Future Tense Soru Cümleleri

Future Tense kullanarak soru cümleleri oluşturmak için “will” yardımcı fiili özne ile değiştirilir. Örnek olarak;

Örnek:

Will you come to my birthday party next week? (Gelecek hafta doğum günüme gelecek misin?)

Future Tense Kısaltmaları

Future Tense cümleleri kısaltılabilir. “Will” yardımcı fiili “ll” olarak, “not” kelimesi “n’t” olarak kısaltılabilir. Örnek olarak;

Örnek:

I’ll meet you at the station. (Sizi istasyonda karşılayacağım.)

She won’t be able to come to the meeting. (Toplantıya gelemez olacak.)