Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar) Versiyon Güncellemesi Yapıldı DİA
Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar) Versiyon Güncellemesi Yapıldı DİA

Giriş

Genç girişimciler, işletmelerini kurduktan sonra belirli bir süre içinde elde ettikleri kazançlardan vergi ödemek zorundadırlar. Ancak, Türkiye’de genç girişimcilerde kazanç istisnası uygulaması bulunmaktadır. Bu uygulama sayesinde, genç girişimcilerin belirli bir miktar kazanca kadar vergi ödemesi gerekmeyecektir.

Kazanç İstisnası Nedir?

Kazanç istisnası, belirli bir limit dahilinde kazanılan gelirlerin vergiden muaf tutulması anlamına gelir. Türkiye’de genç girişimciler için belirlenen kazanç istisnası tutarı 2019 yılı için 231.000 TL’dir. Bu tutarın üzerinde kazanç elde eden genç girişimciler, normal vergi oranlarına tabi olacaklardır.

Geçici Vergi Beyannamesi Nedir?

Geçici vergi beyannamesi, belirli bir dönemde elde edilen kazancın vergilendirilmesi için verilen bir beyanname türüdür. Türkiye’de genç girişimciler, elde ettikleri kazanç üzerinden geçici vergi ödemek zorundadırlar. Geçici vergi beyannamesi ise bu verginin beyan edildiği ve ödendiği belge olarak kullanılır.

Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası Geçici Vergi Beyannamesi Örneği

Aşağıda, genç girişimciler için hazırlanmış bir kazanç istisnası geçici vergi beyannamesi örneği yer almaktadır: GENÇ GİRİŞİMCİLERDE KAZANÇ ISTISNASI GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ÖRNEĞİ1. Gelir Bilgileri – Geçici verginin beyan edildiği dönem: 01.01.2019 – 31.12.2019 – Gelir türü: Ticari kazanç – İşletme faaliyet konusu: [İşletmenin faaliyet konusu] – Beyan edilen gelir tutarı: [Beyan edilen gelir tutarı] – Genç girişimcilerde kazanç istisnası tutarı: 231.000 TL 2. Vergi Bilgileri – Geçici vergi oranı: %15 – Geçici vergi tutarı: [Beyan edilen gelir tutarı] x %15 – Vergi matrahı: [Beyan edilen gelir tutarı] – 231.000 TL – Vergi tutarı: [Vergi matrahı] x %22 – Tahakkuk eden toplam vergi: [Geçici vergi tutarı] + [Vergi tutarı] 3. Ödeme Bilgileri – Geçici vergi beyannamesi verme tarihi: 25.03.2020 – Geçici vergi beyannamesi ödeme tarihi: 01.04.2020 – Geçici vergi ödeme tutarı: [Geçici vergi tutarı]

Örnek Uygulama

Aşağıda, bir genç girişimcinin kazanç istisnası geçici vergi beyannamesi örneği yer almaktadır: ÖRNEK GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ1. Gelir Bilgileri – Geçici verginin beyan edildiği dönem: 01.01.2019 – 31.12.2019 – Gelir türü: Ticari kazanç – İşletme faaliyet konusu: E-ticaret – Beyan edilen gelir tutarı: 150.000 TL – Genç girişimcilerde kazanç istisnası tutarı: 231.000 TL 2. Vergi Bilgileri – Geçici vergi oranı: %15 – Geçici vergi tutarı: 150.000 TL x %15 = 22.500 TL – Vergi matrahı: 150.000 TL – 231.000 TL = 0 TL – Vergi tutarı: 0 TL x %22 = 0 TL – Tahakkuk eden toplam vergi: 22.500 TL + 0 TL = 22.500 TL 3. Ödeme Bilgileri – Geçici vergi beyannamesi verme tarihi: 25.03.2020 – Geçici vergi beyannamesi ödeme tarihi: 01.04.2020 – Geçici vergi ödeme tutarı: 22.500 TL

Sonuç

Genç girişimciler, belirli bir limit dahilinde kazanç elde ettiklerinde vergi istisnasından yararlanabilirler. Ayrıca, elde edilen kazançlar üzerinden geçici vergi ödemek zorunda oldukları için geçici vergi beyannamesi hazırlamaları gerekmektedir. Bu beyannamenin doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması, genç girişimcilerin vergi yükünü azaltmalarına yardımcı olacaktır.