Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2021
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2021

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Staj Defteri Örneği

Birçok öğrenci, üniversite eğitimlerinin bir parçası olarak staj yapmak zorundadır. Staj, öğrencilerin teorik bilgilerini pratikte uygulama fırsatı sunar. Bu nedenle, staj defteri öğrenciler için önemli bir belgedir. Bu makalede, halkla ilişkiler ve tanıtım staj defteri örneği hakkında bilgi vereceğiz.

Staj Defteri Nedir?

Staj defteri, öğrencilerin staj süresince yaptıkları işleri, görevleri, öğrendikleri bilgileri ve tecrübeleri kaydettiği bir belgedir. Bu belge, öğrencilerin stajını tamamladıktan sonra sunmaları gereken bir rapordur. Staj defteri, öğrencilerin staj boyunca kazandıkları tecrübeleri ve bilgileri değerlendirmek için kullanılır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Stajı Nedir?

Halkla ilişkiler ve tanıtım stajı, öğrencilere halkla ilişkiler ve tanıtım alanında deneyim kazandırmayı amaçlayan bir stajdır. Bu stajda öğrenciler, bir kurumun veya organizasyonun halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerine katılırlar. Bu faaliyetler arasında basın bültenleri hazırlamak, medya ile iletişim kurmak, etkinlikler düzenlemek ve sosyal medya hesaplarını yönetmek gibi işler yer alır.

Staj Defteri Nasıl Hazırlanır?

Staj defteri, öğrencilerin staj boyunca yaptıkları işleri ve öğrendikleri bilgileri kaydettikleri bir belgedir. Bu belge, öğrencilerin stajını tamamladıktan sonra sunmaları gereken bir rapordur. Staj defteri hazırlamak için öğrencilerin aşağıdaki adımları izlemesi gerekmektedir:

 1. Staj başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemek
 2. Staj yaptığı kurumun veya organizasyonun bilgilerini kaydetmek
 3. Staj boyunca yaptığı görevleri ve işleri detaylı bir şekilde yazmak
 4. Staj boyunca öğrendiği bilgileri ve tecrübeleri kaydetmek
 5. Staj defterini düzenli olarak güncellemek
 6. Staj defterini okunaklı ve düzenli bir şekilde yazmak
 7. Staj defterini tamamladıktan sonra bir öğretim görevlisine veya staj danışmanına inceletmek

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Staj Defteri Örneği

Aşağıda, halkla ilişkiler ve tanıtım staj defteri örneği yer almaktadır:

Staj Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Staj Başlangıç Tarihi: 01.06.2021

Staj Bitiş Tarihi: 01.09.2021

Staj Yapılan Kurumun Bilgileri

Kurum Adı: ABC Ajansı

Adres: İstanbul

Telefon: 0212 555 55 55

Staj Görevleri ve İşleri

1. Basın bültenleri hazırlamak

2. Medya ile iletişim kurmak

3. Etkinlikler düzenlemek

4. Sosyal medya hesaplarını yönetmek

Staj Boyunca Öğrenilen Bilgiler ve Tecrübeler

1. Basın bülteni hazırlama teknikleri

2. Medya ile iletişim kurma yöntemleri

3. Etkinliklerin planlanması ve yönetimi

4. Sosyal medya hesaplarının yönetimi

Bu örnekte, staj defteri öğrencinin staj yaptığı kurumun bilgileri, yaptığı işler ve öğrendiği bilgileri içermektedir. Staj defterinde bilgilerin düzenli ve okunaklı bir şekilde yazılması önemlidir.

Staj Defterinde Yer Alması Gereken Diğer Bilgiler

Staj defterinde aşağıdaki bilgilerin yer alması önerilir:

 1. Staj yapan öğrencinin adı, soyadı ve öğrenci numarası
 2. Staj yapan öğrencinin iletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta)
 3. Staj yapan öğrencinin staj yaptığı bölüm veya program
 4. Staj yapan öğrencinin staj danışmanının adı, soyadı ve iletişim bilgileri
 5. Staj yapan öğrencinin staj yaptığı kurum veya organizasyonun adı, adresi ve iletişim bilgileri
 6. Staj yapan öğrencinin staj başlangıç ve bitiş tarihleri

Sonuç

Halkla ilişkiler ve tanıtım stajı, öğrencilere alanlarında deneyim kazandırmak için önemli bir fırsattır. Bu stajı tamamlayan öğrencilerin staj defteri hazırlamaları gerekmektedir. Staj defteri, öğrencilerin staj süresince yaptıkları işleri ve öğrendikleri bilgileri kaydettiği bir belgedir. Bu makalede, staj defteri hakkında bilgi verirken halkla ilişkiler ve tanıtım staj defteri örneği de paylaştık.

Staj defteri hazırlarken bilgilerin düzenli ve okunaklı bir şekilde yazılması önemlidir. Staj defterinde öğrencinin adı, soyadı, öğrenci numarası, iletişim bilgileri, staj yaptığı bölüm veya program, staj danışmanının adı, soyadı ve iletişim bilgileri, staj yaptığı kurum veya organizasyonun adı, adresi ve iletişim bilgileri ve staj başlangıç ve bitiş tarihleri yer almalıdır.

Staj defteri, öğrencilerin stajını tamamladıktan sonra sunmaları gereken bir rapordur. Bu nedenle, staj defterinin düzenli ve okunaklı bir şekilde hazırlanması önemlidir.

Umarız bu makale, halkla ilişkiler ve tanıtım staj defteri hakkında faydalı bilgiler sağlamıştır.