ENGLISH PRACTICE PROM 2023 HAS GOT AND HAVE GOT
ENGLISH PRACTICE PROM 2023 HAS GOT AND HAVE GOT

Have Got Has Got Örnek Cümleler

Have Got ve Has Got Kullanımı

İngilizce’de “have got” ve “has got” kelimeleri, “sahip olmak” anlamında kullanılır. Bu iki kelime, “have” fiilinin bir çeşidi olarak düşünülebilir. İkisi de aynı anlama gelir, sadece kullanıldıkları kişi ve zamana göre değişiklik gösterirler.

Örnek Cümleler

1. I have got a car. (Benim bir arabam var.)

2. She has got a new job. (Onun yeni bir işi var.)

3. We have got two children. (Bizim iki çocuğumuz var.)

4. They have got a big house. (Onların büyük bir evi var.)

5. He has got a headache. (Onun başı ağrıyor.)

6. You have got a nice smile. (Senin güzel bir gülüşün var.)

7. Has she got any brothers or sisters? (Onun erkek kardeşi veya kız kardeşi var mı?)

8. Have they got any pets? (Onların evcil hayvanları var mı?)

9. I haven’t got any money. (Benim hiç param yok.)

10. She hasn’t got much free time. (Onun çok fazla boş zamanı yok.)

Have Got ve Has Got Kullanımı

“Have got” ve “has got” kullanımı, İngilizce konuşan ülkeler arasında farklılık gösterir. Örneğin, İngiltere’de “have got” daha yaygınken, Amerika’da “have” tercih edilir. Ancak, her iki kullanım da doğrudur ve anlam açısından bir fark yoktur.

Örnek Cümleler

1. I have got a headache. (Benim başım ağrıyor.)

2. I have a headache. (Benim başım ağrıyor.)

3. She has got a cold. (Onun nezlesi var.)

4. She has a cold. (Onun nezlesi var.)

5. They have got a new car. (Onların yeni bir arabası var.)

6. They have a new car. (Onların yeni bir arabası var.)

7. Has he got any brothers or sisters? (Onun erkek kardeşi veya kız kardeşi var mı?)

8. Does he have any brothers or sisters? (Onun erkek kardeşi veya kız kardeşi var mı?)

9. I haven’t got any money. (Benim hiç param yok.)

10. I don’t have any money. (Benim hiç param yok.)