Have Kelimesiyle İngilizce En Güzel Cümleler Güzel Sözler 2022
Have Kelimesiyle İngilizce En Güzel Cümleler Güzel Sözler 2022

Have To Has To Örnek Cümleler

İngilizce öğrenirken sıkça karşılaşacağımız have to ve has to kalıpları, zorunluluk ifade etmek için kullanılırlar. Bu kalıplar, Türkçe’de “etmek zorunda olmak” anlamına gelirler. Bu yazımızda have to has to kalıplarının kullanımı ile ilgili örnek cümlelere ve ipuçlarına yer vereceğiz.

Have To Kullanımı

Have to, zorunluluk ifade ederken genellikle şu şekilde kullanılır:

Özne + have to + fiil

Örneğin:

I have to study for my exam tomorrow. (Yarınki sınavım için ders çalışmak zorundayım.)

She has to go to work early in the morning. (Sabahları erken işe gitmek zorunda.)

Have To Örnek Cümleleri

Birkaç örnek cümle ile have to kullanımını daha iyi anlayabiliriz:

– I have to wake up early every day to catch the bus to work. (Her gün işe gitmek için otobüse yetişmek zorundayım.)

– You have to wear a helmet while riding a motorcycle. (Motorsiklet sürerken kask takmak zorundasın.)

– They have to finish their project by the end of the week. (Proje sonunu hafta sonuna kadar bitirmek zorundalar.)

Has To Kullanımı

Has to, üçüncü tekil kişi (he, she, it) için kullanılır ve yine zorunluluk ifade eder. Kullanımı şu şekildedir:

Özne + has to + fiil

Örneğin:

He has to work on Sundays. (Pazarları çalışmak zorunda.)

She has to take her medicine three times a day. (İlacını günde üç kez almak zorunda.)

Has To Örnek Cümleleri

Birkaç örnek cümle ile has to kullanımını daha iyi anlayabiliriz:

– The dog has to be on a leash in the park. (Parkta köpeklerin tasma takması zorunludur.)

– The baby has to sleep for at least 8 hours a day. (Bebeklerin günlük en az 8 saat uyuması gerekiyor.)

– The computer has to be shut down properly to avoid any damage. (Bilgisayarın zarar görmemesi için doğru şekilde kapatılması gerekiyor.)

İpuçları

– Have to ve has to kalıplarının olumsuz halleri şu şekildedir:

Özne + don’t/doesn’t have to + fiil

Örneğin:

I don’t have to go to work today. (Bugün işe gitmek zorunda değilim.)

She doesn’t have to cook dinner tonight. (Bu akşam yemek yapmak zorunda değil.)

– Have to ve has to kalıpları, yerine göre must kalıbı ile de değiştirilebilir. Örneğin:

You must wear a seatbelt while driving. (Araba kullanırken emniyet kemeri takmak zorundasın.)

– Have to ve has to kalıpları, gelecek zaman için will have to şeklinde kullanılabilir. Örneğin:

I will have to work on Saturday. (Cumartesi günü çalışmak zorunda olacağım.)