DOĞRUSAL HAREKET 2GRAFİKLER(hızzaman,konumzaman,ivmezaman) YouTube
DOĞRUSAL HAREKET 2GRAFİKLER(hızzaman,konumzaman,ivmezaman) YouTube

Hız Zaman Grafiğini Ivme Zaman Grafiğine Çevirme Örnekleri

Giriş

Hız ve ivme, fizikte en temel kavramlardan biridir. Hız, bir cismin belirli bir süre içinde aldığı yolun birimi zamana bölünmesiyle elde edilirken, ivme, bir cismin hızındaki değişimin birimi zamana bölünmesiyle elde edilir. Hız ve ivme zaman grafiği, bu iki kavramın anlaşılması için önemlidir. Bu yazıda, hız zaman grafiğini ivme zaman grafiğine çevirme örnekleri verilecektir.

Hız Zaman Grafiği Nasıl Çizilir?

Hız zaman grafiği, bir cismin belirli bir süre içindeki hızını gösterir. Bu grafiği çizmek için, y eksenine hız, x eksenine zaman konulur. Örneğin, 10 saniye boyunca hareket eden bir cismi ele alalım. Bu cismin hız zaman grafiği, y ekseninde hız, x ekseninde zaman olan bir grafik olacaktır.

Ivme Zaman Grafiği Nasıl Çizilir?

Ivme zaman grafiği, bir cismin belirli bir süre içindeki ivmesini gösterir. Bu grafiği çizmek için, y eksenine ivme, x eksenine zaman konulur. Örneğin, 10 saniye boyunca hareket eden bir cismi ele alalım. Bu cismin ivme zaman grafiği, y ekseninde ivme, x ekseninde zaman olan bir grafik olacaktır.

Hız Zaman Grafiğinin Ivme Zaman Grafiğine Çevrilmesi

Bir cismin hız zaman grafiği verildiğinde, bu grafiği ivme zaman grafiğine çevirmek mümkündür. Bunun için, hız zaman grafiğindeki eğrilerin eğimleri hesaplanır. Bu eğimler, cismin ivmesini gösterir. Örneğin, yukarı doğru hareket eden bir cismin hız zaman grafiği verildiğinde, bu grafiği ivme zaman grafiğine çevirmek için, grafiğin eğimlerinin negatif değerlerini alarak ivme zaman grafiği elde edilebilir.

Örnek 1

Bir araba, 0-60 km/s hıza ulaşmak için 10 saniye harcıyor. Arabanın hız zaman grafiği çizildiğinde, aşağıdaki grafik elde edilir.

örnek 1

Bu grafikte, y ekseninde hız, x ekseninde zaman yer almaktadır. Grafiğin eğimi, arabanın ivmesini gösterir. Bu grafiğin eğimi sabit olduğu için, arabaya uygulanan ivme de sabittir. Arabanın ivmesi, grafikteki eğim değerine göre hesaplanabilir. Ivme zaman grafiği çizildiğinde, aşağıdaki grafik elde edilir.

örnek 1 ivme

Örnek 2

Bir bisiklet, harekete geçmek için 5 saniye harcıyor. Bisikletin hız zaman grafiği çizildiğinde, aşağıdaki grafik elde edilir.

örnek 2

Bu grafikte, y ekseninde hız, x ekseninde zaman yer almaktadır. Grafiğin eğimi, bisikletin ivmesini gösterir. Bu grafiğin eğimi zamanla azaldığı için, bisiklete uygulanan ivme de zamanla azalmaktadır. Bisikletin ivmesi, grafikteki eğim değerine göre hesaplanabilir. Ivme zaman grafiği çizildiğinde, aşağıdaki grafik elde edilir.

örnek 2 ivme

Sonuç

Hız ve ivme zaman grafiği, fizikte önemli kavramlardır. Bu grafiklerin çizimi, bir cismin hareketini anlamak için önemlidir. Hız zaman grafiği verildiğinde, bu grafiği ivme zaman grafiğine çevirmek mümkündür. Bu işlem, cismin ivmesini hesaplamak için kullanılabilir. Bu yazıda, hız zaman grafiğini ivme zaman grafiğine çevirme örnekleri verilmiştir.