Öğrenci oturum izni Tahliye taleplİ icra takibi örneği
Öğrenci oturum izni Tahliye taleplİ icra takibi örneği

Giriş

İcra muameleleri, ülkemizde sıkça karşılaşılan hukuki süreçlerden biridir. Bu süreçlerde icra memurlarının görevleri, borçlular ve alacaklılar arasındaki haklar ve yükümlülükler oldukça önemlidir. Ancak bazı durumlarda icra memurları, görevlerini hukuka uygun bir şekilde yerine getirmemekte ve vatandaşların haklarını ihlal etmektedir. Bu nedenle, icra memur muamelelerine karşı şikayet dava dilekçesi örneği hazırlamak önemlidir.

İcra Memur Muameleleri ve Şikayet Dilekçesi Hazırlama

İcra memuru, alacaklının talebi üzerine borçlu mal varlığının haczi için icra işlemlerini gerçekleştirir. Bu süreçte, icra memuru hukuka uygun bir şekilde hareket etmelidir. Ancak bazı durumlarda icra memuru, hukuka aykırı davranışlar sergileyebilir. Bu durumda, vatandaşlar icra memuruna karşı şikayet dilekçesi hazırlayarak hukuki yollara başvurabilirler. Şikayet dilekçesi hazırlamak için öncelikle icra memurunun hukuka aykırı davranışlar sergilediği durumların tespit edilmesi gerekmektedir. Bu durumlar arasında, icra memurunun görevi kötüye kullanmak, hukuka aykırı haciz işlemi yapmak, borçlunun mal varlığına zarar vermek, haksız tahsilat yapmak gibi durumlar yer almaktadır.

Şikayet Dilekçesi Örneği

Aşağıda, icra memuru hakkında şikayet dilekçesi örneği verilmiştir. Bu örneği kullanarak, kendi durumunuza uygun şekilde dilekçenizi hazırlayabilirsiniz. Örnek Şikayet Dilekçesi: Sayın İcra Müdürü, Ben [Ad Soyad], T.C. kimlik numarası [kimlik numarası], [Adres] adresinde ikamet etmekteyim. [Alacaklı/Borçlu] sıfatıyla borcumun tahsil edilmesi için görevlendirilen icra memuru [İcra Memuru Adı Soyadı] tarafından hukuka aykırı davranışlar sergilenmiştir. [İcra Memuru Adı Soyadı], [tarih] tarihinde [adres] adresinde ikamet eden [Borçlu/Alacaklı] sıfatlı [Ad Soyad] kişisine ait mal varlığını hukuka aykırı bir şekilde haciz etmiştir. Bu haciz işlemi sırasında, icra memuru tarafından [mal varlığına zarar veren/hukuka aykırı davranış] yapılmıştır. Bu nedenle, icra memuru hakkında şikayet davası açmak istiyorum. Gereğini arz ederim. Saygılarımla, [Ad Soyad]

Örnek 2

Aşağıdaki örnekte ise, icra memuru hakkında şikayet dilekçesi örneği farklı bir şekilde hazırlanmıştır: Sayın İcra Müdürü, Ben [Ad Soyad], T.C. kimlik numarası [kimlik numarası], [Adres] adresinde ikamet etmekteyim. [Alacaklı/Borçlu] sıfatıyla borcumun tahsil edilmesi için görevlendirilen icra memuru [İcra Memuru Adı Soyadı] tarafından hukuka aykırı davranışlar sergilenmiştir. [İcra Memuru Adı Soyadı], [tarih] tarihinde [adres] adresinde ikamet eden [Borçlu/Alacaklı] sıfatlı [Ad Soyad] kişisine ait mal varlığını hukuka aykırı bir şekilde haciz etmiştir. Bu haciz işlemi sırasında, icra memuru tarafından [mal varlığına zarar veren/hukuka aykırı davranış] yapılmıştır. Bu durumun hukuka aykırı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, icra memurunun hukuka uygun bir şekilde hareket etmesi ve tarafıma zarar vermemesi için gereğinin yapılmasını istiyorum. Saygılarımla, [Ad Soyad]